Bodil_Sbjrnsen_small.jpg

Forbilder

Hennes egen mor døde altfor tidlig, men det sterkeste minnet etter henne er bildet av en mor som i en travel hverdag alltid hadde tid til å lese Guds ord før hun gikk ut om morgenen.

– Ingen har påvirket meg mer enn henne. Hun var også flink til å lese for oss, gjerne kristne fortellinger som inneholdt bibelske sannheter. Og kjærligheten til Bibelen hadde hun fått av sin mor. Hun hadde 22 barnebarn, og etter hvert som vi ble voksne og kom på besøk, sluttet hun alltid samtalen med følgende oppfordring: «Nå må dere huske det viktigste; at vi har Jesus og kjenner sannheten.»

Sæbjørnsen er vokst opp på gård og lærte tidlig betydningen av å så og berede jorden.

– Om ikke det skjer, blir det ingenting å høste. Hardt arbeid må til, og det å lære neste generasjon er hardt arbeid. Det krever utholdenhet.

Hun husker godt hvor sliten hun kunne være når kvelden kom og barna skulle legge seg. Da brukte hun de siste kreftene på å så Guds Ord inn i de små. «Det viktigste» fikk sette sitt preg på starten og slutten av dagen.

– Vi hadde en boks med bibelvers som barna fikk trekke. Den var i «gull», og versene var skatter. I mange år hadde vi også ukens bibelvers, som barna lærte seg utenat. Jeg husker en periode der jeg «tapetserte» kjøkkenet med bibelvers. Jeg kopierte dem og hengte dem opp på veggen slik at vi hadde dem rundt oss, forteller hun.

Utenat

Bok_Lar_dem_smallPå radioen for en del år tilbake hørte hun en mann si følgende: «Vi må fortsatt lære Guds Ord utenat i Norge, mens det ennå er lov». De ordene brente seg inn i henne, og er noe av motivasjonen bak boken «Lær dem». Håpet er at barna etter hvert skal kunne bibelversene utenat, ved hjelp av illustrasjonen som er knyttet til det konkrete verset.

– Det er viktig at barna våre kan bibelvers utenat, så de har dem med seg når livet butter imot. Det er Guds oppgave å gi vekst, men det er vi som skal så, understreker hun.

Med boken ønsker hun å «grave opp noen gamle brønner», for å bruke et bilde fra Bibelen.

– Våre foreldre og besteforeldre lærte seg bibelvers på skolen, men slik er det ikke for den oppvoksende slekt.

Sæbjørnsen har hørt mange kristne klage over utviklingen i samfunnet, hvor dårlig det står til med bibelkunnskapen blant folk.

– Men det nytter ikke å bare klage. Som kristne må vi ta ansvar selv, mener hun.

Sæbjørnsen jobber til daglig som lærer, men har et ønske om å inspirere folk som jobber med barn i skole, barnehage og menighet til å gi dem Guds Ord, særlig i bygde-Norge. Hun håper videre at boken kan bli brukt som et ledd i lese-opplæringen.

– Tenk om noen kunne lære seg å lese ved å lære bibelversene i boken. Da er ringen sluttet, for det norske opplæringssystemet begynte jo ved at barn og unge skulle lære seg å lese Bibelen, sier hun.

Drømmen

Drømmen er at bibelske sannheter på nytt skal inngå som en naturlig del av livet i Norge.

– Mitt håp er at jeg kan inspirere voksne til å se sitt ansvar, og som kristen har jeg lyst til å rope det ut: Våkn opp, Norge! For ennå er det lov å lære barna våre i Guds Ord.

– Har du noen konkrete råd til kristne foreldre som ønsker å undervise barna sine i den kristne tro?

– Først og fremst handler det om å sette av tid. Det vi prioriterer vil barna oppfatte som viktig. Avkristningen i det offentlige rom er vel først og fremst en frukt av at de kristne verdiene har blitt mindre synlig i det private rom. Her må vi gå i oss selv og spørre: Hvilke verdier vil vi gi videre? Vi lever i en tid der det settes mange krav til oss. Desto viktigere er det å prioritere.

Sæbjørnsen understreker videre betydningen av å la barna delta på kristne aktiviteter. I tillegg oppfordrer hun besteforeldre til å komme på banen i trosopplæringen som skjer hjemme.

– I Lukas 21,33 står det at «himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå». Om vi forsto det som står der, og tok det innover oss, ville vi nok prioritert litt annerledes i hverdagen, tror hun.

Bibelbolle2_small

---

Intervjuet er tidligere publisert i Dagen mandag 21. mai, og er gjengitt her med tillatelse.