Vi har en spennende dagsavis i Bergen. BergensAvisen, eller bare BA, viker ikke tilbake for å hjelpe oss med å definere hva sann kristendom er. På lederplass kaster avisen seg inn i diskusjonen om ny biskop i Borg og mener at den der som i Oslo vil dreie om homofile prester i vigslede stillinger. ”Dette spørsmålet er blitt en viktig symbolsak i dragkampen mellom de ukristelig og de som har et inkluderende, kristent menneskesyn. Denne gangen bør en teolog med et kristent menneskesyn slippe til.” (BA 29.03.05). De ukristelig(e) er, fremdeles i følge lederen, slike som står ”for et ekskluderende og fordømmende menneskesyn”.
Takk for attesten, BA! Men det er heldigvis ikke BA som skal avgjøre hva som er sann kristentro og et kristent menneskesyn. Det skal heller ikke det hylende koret av andre moteriktige menere som mer eller mindre høylytt synger samme sangen, gjøre.

Ild og svovel
Men BA er mer. Det var egentlig det denne kommentaren skulle handle om. For på påskeaften slo avisen til med et spennende intervju med en professor på Handelshøyskolen i Bergen. Jeg har ikke papiravisen for den dagen. Men på nettavisen lød overskriften: ”Forkynn mer himmel og helvete!” Ingressen lød: ”Kan Coca-Cola gi litt mer sus og brus i en slapp, norsk folkekirke? Ja, mener NHH-professor Magne Supphellen. Han vil ha mer ild og svovel også.”

 

Intervjuobjektets spesiale er hvordan selskaper utvikler merkevarer. Han er innbudt til et seminar hvor han skal tale om ”Kristendommen som merkevare”. I følge intervjuet kommer kirken dårlig ut sammenlignet med Coca Cola. Dens merkeverdi er betydelig svekket. Den er utydelig på hva den står for, har akseptert et stort mangfold i hva den lærer, og har dermed blitt irrelevant og slapp.

En ”spiselig kirke”
Dagens kirke har i sitt forsøk på å bli spiselig for alle, glemt å dyrke det autentiske, ”det opprinnelige budskapet som ga opphav til kirken i utgangspunktet, den klassiske lære om synd og nåde, himmel og fortapelse”.
Det hadde vært fristende å gjengi store deler av dette intervjuet. (Les det gjerne selv på http://www.ba.no/nyheter/article1516831.ece). Supphellen har sine meninger om den nye Oslobispen også. Han tror Kvarme blir en bedre biskop enn Stålsett. ”Han kommer til å blankpolere kirkens arvesølv, selve essenesen i kirkens tro, bedre enn Stålsett.”
Nå er det ikke NHH-professorer heller som skal definere kristen tro. Men Supphellens tanker er høyst interessante (og anbefales herved for BAs redaktør). De samstemmer med noe kirkevekstforskere har iakttatt lenge.

Liberalteologi og kirkevekst
I bokhyllen har jeg Dean Kelleys berømte bok fra 1972 med den utfordrende tittelen ”Why Conservative Churches Are Growing” – hvorfor konservative kirker vokser. Med et overveldende materiale viste han at det ene kirkesamfunn etter det andre som skiftet fokus fra et klassisk, bibelsk budskap til en mer liberal agenda, deretter opplevde til dels dramatisk nedgang. Men menigheter og kirkesamfunn som var konservative i teologi og etikk, hadde fremgang og samlet stadig flere mennesker. Kelleys resultater er fremdeles gyldige og bekreftes gang på gang. Supphellen er inne på det samme i BA-intervjuet. Han viser til verdensdeler der kristendommen går frem og sier at ”bakgrunnen for fremgangen er det klassiske kristne budskapet”.

Bibelens sannheter
Kelley definerte seg selv som liberal og spurte halvt spøkefullt: ”Hvorfor er det de gale kirkene som vokser?” Med mer alvor sier han at de liberale kirkene svikter fordi de ikke gir mennesker det de dypest sett trenger, mening med livet.
Vi skal selvsagt ikke holde fast ved de bibelske sannheter fordi det kan føre til vekst. Vi skal holde fast fordi vi er overbevist om at Bibelen taler sant – også når den taler annerledes enn det som til enhver tid er moteriktig. Men det er verd å vite at svikter vi sannheten for popularitetens skyld, ender vi før eller siden opp med et budskap som ikke er relevant for noen.

Reidar Paulsen i Magazinet 31.03.05