Jeg opplevde det som et positivt og fint intervju hvor jeg fikk anledning til å rydde av veien misforståelser.
I dag morges hoppet jeg over det jeg ellers får med meg om morgenen, de lokale nyhetene på NRK. Men jeg kom ikke lenger enn innenfor døren til lokalet der vi har Pastoralnettets ukentlige bønnemøte, før jeg fikk høre at nå var kreftfrie soner på nyhetene – selvsagt med Levi Fragells kommentarer. Så langt – så greitt.

NRK ville ha bilde av Bill Johnson. Vi hjalp dem med det. De skulle bruke det på nettsidene sine. Men der skrev de at i september kunne vi få kreftfrie soner i Bergen. I første omgang skrev de at Johnson alt hadde opprettet slike soner i USA. Senere ble det rettet til at han ber ”høyere makter” om det.
Neste skritt var å låne NRK en dvd med Bill Johnson. Neste skritt var å sette av nesten en time for å dra til Sletten med journalist og fotograf for å lage intervju om helbredelse og kreftfrie soner.
Jeg synes jeg fikk anledning til igjen å forklare hva saken gjelder.

For en skuffelse å høre resultatet på distriktsnyhetene i kveld. Introduksjonen var like banal og uriktig som første presentasjonen på nettet. Det er utrolig at en kan være så opptatt av å lage noe sensasjonelt at en blåser en lang marsj i alle forklaringer og fullstendig overkjører det en gjentatte ganger har sagt. Presentasjonen var gal, og jeg kan bare anbefale NRK-medarbeiderne å sette seg ned å høre gjennom hele de to intervjuene. At de lurte domprosten til å ta avstand, ikke fra realitetene, men fra en NRK-konstruert myte, er også en side av saken. Mye av domprostens kommentar kunne vi selv har skrevet under.

Møte med mediamakt
Vi har en policy når det gjelder media. Vi oppsøker ikke media, men når de oppsøker oss, ønsker vi å være åpne og ikke skjule noe. Vi gjør hva vi kan for å komme dem i møte på en positiv måte.
Dette har fungert godt. Det er ytterst sjelden vi blir skuffet. Visst kan vinkling og layout være annerledes enn vi kunne ønske.
Men dagens opplevelser illustrerer at vi ingen garanti har for saklig behandling. Det er ytterst skuffende å føle seg misbrukt, men det er kanskje prisen vi må betale en gang i blant for å være åpen og velvillig.