For femte året på rad arrangeres Mission, og for femte året på rad er vi mange som har store forventninger til Gud disse dagene. Fordi Mission handler om å få (mer) del i Guds hjerte, så søker vi å møte Ham disse dagene. Jesus sier også at vi skal be Ham - høstens Herre - om å drive arbeidere ut til sin høst. På årets Mission-konferanse blir det derfor særlig fokus på bønnens betydning i misjon.

Mission er for den som er åpen for et oppbrudd, som er villig til å krysse kulturelle grenser for å fortelle om Jesus. Mission er også for den som alt har funnet sin plass og sin tjeneste her til lands.

Mission er et samarbeid mellom Ungdom i Oppdrag, Pionerkirken og Kristkirken – og også i år arrangeres konferansen i Kristkirkens lokaler på Minde.

Marie Hognestad med team leder lovsangen gjennom hele konferansen, og Lone Jaks - som har jobbet som misjonær for Ungdom i Oppdrag i Sør Asia siden tidlig på nittitallet - er konferansens hovedtaler. (les mer nederst).

Som vanlig blir det kveldsmøter kl.19.00 torsdag, fredag og lørdag. Fredag formiddag er det spesielt tilrettelagt for bibelskoler, og fredag kl. 22.00 blir det ekstra tid til bønn og lovsang inn i de sene nattetimer. Det er også opplegg lørdag formiddag, og konferansen avsluttes med en fellesgudstjeneste kl. 11.00 på søndag. Det er også kafémuligheter og åpent bønnerom gjennom konferansen.

Mer info kommer – men sett av dagene i kalenderen :)

Mvh Missions ledergruppe

  • Mer om Lone Jaks: ”Lone og mannen arbeider blant et unådd folkeslag og målet er å se en kontekstualisert, selvmultipliserende kirkeplantingsbevegelse som vil være dypt forankret i folkets egen kultur og uttrykksformer. Noen av nøkkelprosjektene Gud har gitt dem for å nå dette målet involverer; forbønn, utvikling av lokalsamfunnet, mikrofinans-prosjekter og barmhjertighetsarbeid. Lone brenner for de unådde folkeslagene og lengter etter å se misjonsbefalingen oppfylt i vår generasjon. Hun har også et spesielt hjerte for vanskeligstilte kvinner i Sør Asia og leder et voksende kvinnearbeid i regionen. Lone bærer også på en visjon om å se en ny bølge av misjonærer bli reist opp og sendt ut fra Norge.”