Sommer-i-KK.jpg

De siste årene har vi i Kristkirken gjort det slik at forkynnerne på gudstjenestene i juli måned må være under 30 år. I år blir det ganske annerledes – alle juli-forkynnerne er dette året over 60 år! Det vil være både kvinner og menn som deler, og den røde tråden vil være fortellinger fra ens vandring med Jesus. Vi ønsket å ha et slikt fokus denne sommeren, siden vi verdsetter dette med generasjonene sammen – ikke minst den livserfaring og visdom som eldre mennesker bærer på. De som kommer til å forkynne er 3. juli – Elsa Søvde Hun vil dele noen lærdommer fra sin vandring med Jesus, sentrert rundt Guds ord, Bibelens løfter og nåden.

10. juli – Astrid Paulsen Hun ønsker å dele under overskriften ”Med Jesus på jobben”.

17. juli – Leif Magne Ådlandsvik Han vil dele vitnesbyrd fra eget liv, som kan summeres i verset: ”Alle var ute av seg av undring over Guds storhet” (Luk 9.43 a.)

24. juli – Karl Stenevik Han ønsker å dele sin fortelling og glimt av Gud på den vandringen.

31. juli – Tone Lise Frantzen Under overskriften "Alt mitt er ditt" ønsker hun å fokusere på hva vi er gitt i Guds Ord - og hvordan vi kan leve livene våre ut fra det.

Alle juli-gudstjenestene finner sted i Småsalen, og det blir dessverre ikke et organisert opplegg for barn på gudstjenestene denne måneden.

Hjertelig velkommen - vi ser fram til moden sommerforkynnelse! :-)