Den femte DAWN-konferansen er over, og nok en gang ble det en svært oppmuntrende samling. Religionssosiolog Ommund Rolfsen mener at kirken i Norge er i forbausende god form, men peker samtidig på store utfordringer. Det er plantet 250 nye menigheter i løpet av de 10 siste årene. Selv om dette bare er halvparten av de 500 menighetene man hadde håpet på, er det historisk mange på så kort tid.

Angår menighetsplanting oss? Hvis vi er interessert i å lede flere mennesker til Jesus, bør det absolutt gjøre det. Forsker Rolfsen mener at Oslo trenger 150 nye menigheter i løpet av 10 år. Hvorfor sier han det? Fordi flere og stadig nye menigheter viser seg å være den mest effektive måten å nå flere mennesker på. DAWN er forkortelse for Discipling A Whole Nation, og det er ingen liten målsetting.

Det er også et interessant mønster at flere synes å tenke geografi igjen, mens mange moderne frimenigheter samler folk som langt på vei bor alle andre steder enn der kirkebygget befinner seg. Ikke minst er det spennende med alle husmenighetene som startes. I små, nære og lokale fellesskap åpnes det nye dører for evangeliet, og flere får erfare at kirken ikke består av bygg, men av mennesker som har møtt Jesus.


For meg ble konferansen blant annet en øyeåpner med tanke på Oslo. Vi her vestpå liker jo å tenke at det er vi som ligger fremst og at Bergen er landets egentlige åndelige hovedstad. Jeg ble imponert over bønnekonferansen vi så vidt fikk være en del av, og jeg ble inspirert til å be for hovedstaden. For en innfødt (og inngrodd?) bergenser kan tanken på å be for Oslo virke en smule fremmed, men heretter vil jeg gjerne oppfordre flere til å dra til Oslo og starte nye menigheter. Ommund Rolfsen hevder at pluralismen er en langt større utfordring for kirken enn sekularismen (les: ateismen er død, eller i hvert fall alvorlig syk), og dette blir tydeligere i Oslo enn noe annet sted. Derfor trengs det flere våkne kristne der.

Det er ingen grunn til å late som at kirken i Norge er sprekere enn den er når bare 4,7 prosent går til kirke ukentlig. Men mange rapporter vitner om at Gud er på ferde både i Den norske kirke og i mange frikirkelige miljøer. Og min bønn til Gud blir da at Hans rike må komme med enda større kraft enn vi har sett, at Gud må svare på de bønnene vi ikke har våget å be, og at det må gå som Reidar Paulsen sa da han ble spurt om hvordan han ser for seg fremtiden i Norge: Store skarer av mennesker som vil bli frelst.