dawit.jpg

Jeg prøvde å fortelle litt om vekst i Norge, om hvor populært det er å henge seg på suksess-modeller fra USA, Willow Creek og Saddleback. Han visste lite om dem, hadde neppe hørt om dem før. Så fortsatte Dawit å spørre om hva en menighet som ønsker vekst, bør legge vekt på. Det ble en interessant samtale. Jeg tror svarene mine var brukbare.

Etter hvert måtte jeg få vite noe om menigheten han er pastor i. Tabor-menigheten i Awassa ble formelt selvstendig menighet innen Mekane Yesus-kirken i 1996 (2 år etter Kristkirken i Bergen). Det hele begynte året før med teltmøter under ledelsen av en annen menighet i byen. Ved utgangen av 2006 hadde menigheten 2886 store og små medlemmer. Dawit hadde ikke tallet for utgangen av 2007, men visste at det hadde passert tre tusen. I tillegg kommer et tosifret antall dattermenigheter som er skilt ut som selvstendige, i samme byen og en rekke andre steder i landet.

I selve modermenigheten er der to pastorer og sju evangelister. Tar en med alle evangelistene som er spredd rundt omkring, er der omtrent åtti ansatte. Planene er også å sende misjonærer til Sudan og Somalia.

Og Dawit Yohannes Wario ville intervjue meg om hva som skaper kirkevekst! Ikke bare det: Han ville gjerne ha en tettere forbindelse med Kristkirken i Bergen!