Denne gangen blir det kveldsmøter og gudstjeneste. Torsdag og lørdag begynner møtene klokken 19, fredag klokken 19,30. Søndag møtes vi som vanlig til gudstjeneste klokken 11. Fredag blir Dupont med på Veien og lørdag på en samling for medlemmer i Doulos-nettverket.

Ikke alle kjenner gjesten vår like godt. Her er en presentasjon:

Marc Dupont
er grunnleggeren av Mantle of Praise Ministries, en tjeneste som er opptatt av vekkelse og gjenreisning av den profetiske dimensjon for hele Kristi legeme. Som forkynner fokuserer han ofte på det han ser Guds Ånd ønsker å si til en enkeltmenighet, til stedet eller til Kristi legeme generelt. Dupont underviser også om helbredelse, bønn, tilbedelse, visjon og hensikt. Når han tjenestegjør med forbønn er det ofte for å formidle det Faderens Ånd ønsker å gjøre på tre områder: Oppmuntring og frigjøring av åndelige gaver, Den Hellige Ånds klare og direkte tale til menneskers hjerter om Faderens miskunn og suverenitet, helbredelse.

Marc Dupont har hatt forskjellige lederfunksjoner i menigheter i over tjue år. Han var blant annet medlem av staben i Toronto Airport-menigheten og profeterte 1994-fornyelsen før den inntraff. De siste årene har han vesentlig arbeidet med Mantle of Praise Ministries internasjonalt og fungert i en profetisk Barnabas-tjeneste. Han har forkynt og gjort tjeneste på konferanser, på seminarer og i menigheter i godt over tjue land. Han reiser mellom fire og fem måneder hvert år i Skandinavia, andre deler av Europa, Afrika og USA, Canada og Mexico, i Asia og Australia. Han blir brukt av Herren i en rekke forskjellige sammenhenger på tvers av mange tradisjonelle skiller.
Noen av de emner som opptar ham, er: Vekkelse, Guds Farshjerte, nærhet til Gud, enhet i Kristi legeme, å kjenne tider og timer, gjenopprettelse for tradisjonelle menigheter.
Marc Dupont er gift med Kim, og de har tre barn. Han har også skrevet flere bøker.

Dupont har besøkt Norge gjentatte ganger gjennom mange år. Bergen besøkte han første gang i 1993, men har siden vært en årviss gjest her.