Det som er like påfallende i Det nye testamente, er at den kristne menighet kalles til å fortsette Jesu gjerning  – ikke bare med ord, ikke bare med gode gjerninger, men med en forkynnelse som bekreftes av tegn og under. Mønsteret som med skiftende ord tegnes av nytestamentlig evangelisering og misjon, kan godt summeres i Markusevangeliets siste vers: ”Men de gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet Ordet ved de tegn som fulgte med.”

Vi leser og hører og ser at  det skjer også i dag  – i den såkalte tredje verden. Den kristne menighet er ikke på defensiven, men på offensiven. Og nesten overalt hvor det skjer, forteller kildene at Gud selv baner vei for evangelistene og bekrefter forkynnelsen ved tegn og under. Helbredelser og befrielser fra onde åndsmakter er en daglig erfaring. Hele rekken av under i Det nye testamente repeteres i vår egen tid.

Men det skjer altså primært i Afrika, Asia og Latin-Amerika! I den vestlige verden er det som Det nye testamente og våre kristne søsken i andre deler av verden ser som normalt, blitt noe fjernt og ukjent. Vi lager til og med fikse teologier for å forsvare vår manglende erfaring og opplevelse av det Bibelen regner som normalt!

Bill Johnson godtar ikke utfluktene.  Sammen med en voksende flokk av vestlige kristne heiser Johnson og menigheten han betjener, Bethel i Redding i California, et banner for bibelsk normalitet (mitt uttrykk, ikke hans). Det som nå skjer i denne menigheten og der folk fra den kommer, er frapperende. For det er ikke bare på møter og gudstjenester at Gud bekrefter evangeliet med tegn og under. Det skjer enn mer på gatene, spisestedene, butikksentrene og overalt hvor folk ferdes.

Jeg liker tittelen på Johnsons første bok,  ”When Heaven Invades Earth”. Er det ikke slike himmelske invasjoner Jesus har lært oss å be om? ”Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden.” Er ikke tegnene en forsmak på det som skjer fullkomment i himmelen? Hebreerbrevet taler om å erfare ”den kommende verdens krefter”.

Bill Johnson setter det inn i en evangeliserende sammenheng. Han sier at vi skylder våre medmennesker mer enn ord. Vi skylder dem et budskap kledd i guddommelig kraft. Dette er en bok for alle som lengter etter å se mer av himmelske krefter sluppet løs i blant oss.

 

(Jeg fikk en oppfordring om å skrive en anbefaling av Bill Johnsons bok. Det er ikke vanskelig å gjøre det - og her er altså resultatet).