Gud er en Far som elsker å gi menneskene gaver, og det står i Guds ord at han lar det regne over onde og gode, og at han gav menneskene gaver, ikke bare de troende. Og når Gud virkelig skal gi gaver av verdi, så gir han personer. Det viser han gjennom at han gav verden Jesus.

Det er ofte blitt sitert fra talerstolen i Kristkirken fra Ef.4,8-12 at noen personer på en spesiell måte blir gitt til menigheten - for å utruste de hellige til deres tjenestegjerning. Reidar har ofte presisert at disse versene snakker om personer som blir gitt til menigheten.

Men kanskje vi skal utvide bildet litt, for han gav jo ikke bare de troende gaver, han gav menneskene gaver! Og de fleste av oss blir jo ikke blitt gitt på en slik måte til menigheten. De fleste har jo - ofte etter skolegang, studier, jobbsøknader og bønn - blitt skjenket en hverdag utenfor menighetskontoret.

Kan det være at på samme måte som Gud skjenker menigheten gaver i form av personer, så gir han arbeidsplasser, skoleklasser og storfamilier det samme? Kan det være at den troende avdelingslederen på Statoil er en Guds gave til menneskene der? Kan det være at barnehagetanten er en Guds gave til menneskene som befinner seg der? Kan det være at den ene kristne eleven i klassen er en gave til menneskene der? Kan det være at den hjemmeværende småbarnsmoren er en Guds gave til sin familie og storfamilie?

Gud gir menneskene gaver. Kanskje vi skal begynne å se på nytt - og se at vi er hans gave til menneskene i vår hverdag - på vår arbeidsplass, på vår skole? Du er den gaven Gud vil gi til dine kollegaer og medelever!

"En gave er en edelsten i dens øyne som får den. Hvor den kommer, gjør den lykke" (Ord.17,8)