bonnogfaste.jpg

 

Arnt Jakob Holvik fra Os-fellesskapet/Nasjonalt bønneråd har sendt ut en oppfordring til oss som menigheter og enkeltkristne om å være med på dette. Nedenfor har vi klippet litt fra denne:

 

"...denne måneden, som vi nå snart går inn i, har vi i nasjonalt bønneråd i Norge (et bredt tverrkirkelig bønneforum for Norge) valgt å prøve og mobilisere bønnenettverk og menigheter over hele Norge til bønn og faste for nasjonen. Mobiliseringen startet på bakgrunn av en visjon fra Jesse Karanja, som leder et 24/7 bønnesenter i Nakuru, Kenya, og et påfølgende intiativ der nå over tusen afrikanere (særlig kenyanere) og kanskje opptil en million kinesere vil be og faste for Norge i januar 2010. Det er jo helt fantastisk!

Når nå disse er villige til å gjøre dette for Norge, er vi mange som har kjent på at også vi, som nordmenn, selv har et ansvar for å gå innfor Gud i bønn og faste for nasjonen. Derfor mobiliseres det til bønn og faste i januar 2010, også i Norge! ... Hovedfokuset for denne bønn-og faste-måneden er at vi som nasjon trenger å omvende oss tilbake til Gud. Det ligger også i dette et spesielt fokus på Guds menighet i Norge, og behovet for omvendelse, oppvåkning og større overgivelse til Gud her. Vi trenger å søke Gud om hjelp for menigheten og for landet vårt! ...

... Det vil muligens bli lagt opp til noen felles bønnesamlinger i januar for Bergensområdet, men først og fremst tror jeg det er viktigst å mobilisere innad i de ulike menighetene og kristne fellesskapene som finnes i regionen. Mennesker kan også delta i smågrupper eller enkeltvis, og man velger selv i hvilken grad man involverer seg. Det viktigste nå er at folk får vite om dette, og at man kan oppmuntre hverandre til å delta (i den grad og på den måten man ønsker det selv selvfølgelig). ...

 

... Menigheten og nasjonen må vendes tilbake til Gud! Og det må begynne blant oss!"

 

Vil du vite mer om bønneaksjonen kan du også besøke Oases nettsider, www.oase.no. Der ligger blant annet en video der Alv Magnus snakker om aksjonen og utgangspunktet for denne.

 

Linker:

www.bonnogfaste.no

www.oase.no

 

Bønnemanual:

http://www.bonnogfaste.no/bonnemanual.html (webside)

http://www.bonnogfaste.no (pdf-utgave kan lastes ned fra link øverst på siden)