Nasjonal-mannskonferanse.png

Nasjonal Mannskonferanse: 23.-25. januar - Vennesla Filadelfia

Motto: "Lasarus, kom ut!" (Joh.11,43)

Taler/lovsang: Supresa Sithole, Øystein Gjerme, Lars Dahle, Thor-Harald Evenstad, Geir Fagerbakke, Anders Skarpsno m/flere.

Vi vil med dette invitere deg til Nettverk for Menns nasjonale mannskonferanse i januar 2015! For mange er det nå blitt en tradisjon å sette av denne helgen i begynnelsen av året til fellesskap, inspirasjon og utrustning. Det er en super anledning til å komme litt avsides, ta imot fra Gud og fokusere det viktigste blant alt det viktige… Tema for årets konferanse er «Lasarus, kom ut!» (Joh.11,43). I historien om Jesus og Lasarus ser vi at alt er mulig for Gud. Jesus kaller en mann fra mørke til lys, fra død til liv. Gud hadde planer for Lasarus. Det siste ordet var ikke sagt, og Jesus gav han et nytt liv å leve og en gjerning å fullføre. Lasarus, som  hadde hørt Jesu røst, ble selv en røst i byen og nasjonen. Den samme Gud som gav liv og kall til Lasarus, er Gud for oss menn i Norge i dag!

Velkommen til Filadelfia i Vennesla 23.-25. januar!

Vennlig hilsen fra lederteamet i NfM, Geir Fagerbakke

Mer informasjon finner du her.