Arbeidsbeskrivelse for diakonenes rolle ved tillaging, gjennomføring og etterarbeid av nattverd.
Versjon 15.3.2006

Utstyr til nattverden finnes i diakonskapet på kjøkkenet. På innsiden av den ene skapdøren er festet to plastmapper som henholdsvis inneholder nattverdstatistikk og denne arbeidsbeskrivelsen. Flaskene med kirkevin står i kartonger i det avlåste rommet med inngang fra kjøkkenet.

 

A. Forberedelse

1.      Alterbordet settes midt på scenen og det legges hvit duk på.

2.      Etterfyll fatene/skålene med brød. For å unngå å få glutenpartikler i de små skålene med glutenfrie oblater, må disse skålene settes et stykke unna når det brytes lefsebiter. La det ligge en lang remse av lefse på toppen av to av brødskålene, slik at de kan brytes når innstiftelsesordene leses.

3.      Vanligvis benyttes det 4 brødfat med vanlig brød (Vestlandslefse) og i to av dem settes de små skålene med glutenfrie oblater.

4.      Hvert beger fylles ½ - ¾ fullt med vin. Til dette brukes dosepumpe av hvit plast. Dosepumpens plastslange settes rett ned i en flaske med kirkevin. Det enkelte beger fjernes fra brettet og holdes helt opp mot dosepumpens tappepunkt. Ett pump gir passe mengde.

5.      Nattverdstatistikken benyttes når man skal bestemme hvor mange brett som skal fylles.

6.      I hovedsalen har man normalt 4 stasjoner for nattverdsutdeling. Det bør derfor lages til et like antall brett (8, 10, 12 osv) for at gjennomføringshastigheten ikke synker drastisk slutten fordi bare en av stasjonene har fulle begre igjen.

7.      Når alle brettene er klargjort noterer man i nattverdstatistikken hvor mange brett som er fylt. Dersom det skal være egen barnegudstjeneste, noterer man antall brett fylt til hovedsalen og til barnesalen.

8.      Til hovedsalen settes brettene i to stabler og det settes lokk på hver stabel.

9.      Bær begerbrettene og brødskålene inn i møtesalen og sett dem på nattverdbordet. Dette skal være utført før lovsangen starter 15 minutter før møtestart.

10.  Plasser blomsterdekorasjonen midt på bordet og nattverdsettene (fatene med brød og brettene med vinbegrene) på hver side av dekorasjonen. Fatene med brød skal stå innerst. Plasser lysestakene ytterst mot bordendene og tenn lysene.

11.  Før møtet starter avtales det hvem (totalt 4 personer) som skal medvirke ved utdelingen.

 

 

B. Nattverdsfeiringen

1.      Når nattverden starter, skal de fire som skal medvirke ved utdelingen samle seg bakerst i midtgangen.

2.      Når innstiftelsesordene er lest, går de fire fram til nattverdbordet to og to. Der tar hver av dem imot et brødfat. De som har tatt i mot fatene hvor der er små skåler med glutenfrie oblater stiller seg rett i ytterkanten av trappen opp til plattingen. De to andre stiller seg lengre ut til siden, omtrent der hvor benkeradenes sideganger kommer inn mot plattingen.

3.      Den som har vinen og den som har brødet på en ”nattverdstasjon” stiller seg slik i forhold til hverandre at de som kommer fram møter den som har brødet først.

4.      Brødskålen holdes fram til hver nattverdsgjest og brødet deles ut med å si: ”Dette er Jesus Kristus sitt legeme”, eller: ”Dette er Jesus Kristus sin kropp”.

5.      De som har brettene med vinen holder dette fram og deler ut vinen ved å si: ”Dette er Jesus Kristus sitt blod”.

6.      Når den som leder nattverden har sagt avslutningsordene, trekkes bordet ut til venstre.

 

 

C. Etterarbeid

1.      Etter møtet hentes brødfat og begersettene ut på kjøkkenet.

2.      Fullfør dagens nattverdstatistikk: Tell opp antall ubrukte vinbegre og noter tallet i nattverdstatistikk. Regn ut antall brukte begre slik: Antall begre fylt – antall ubrukte begre. Skriv initialene til diakon A-vakt (eventuelt til den som har tatt ansvaret for nattverden) og dagens dato. Noter eventuelt merknader dersom særskilte forhold har påvirket antall nattverdgjester (for eksempel ”Frekvens på tur”, ”Konferanse med gjestetaler …”) 

3.      Rydd på plass fatene med brød.

4.      Spenn fast de spesiallagde rammene på hver sine brett, tøm ut de ubenyttede begrene og kjør brettene i oppvaskemaskinen. Det kan være nødvendig å kjøre brettene gjennom maskinen to ganger for å få dem varme nok til lufttørring. Begrene skal ikke tørkes med kjøkkenhåndkle. Bruk eventuelt papirhåndkle til å tørke av vanndråper.

5.      Begerbrettholderne (sylindriske former) og lokkene er av aluminium og blir matte hvis de kjøres i oppvaskemaskin. Disse skylles derfor under varmt vann i vasken dersom det trengs.

6.      Når et begerbrett er tørt settes det på plass i rene på plass i en holder. Holdernes stables og settes på plass i skapet.

7.      Eventuelle rester av vin i flaske slås ut eller tas med hjem eller i cellegruppe til nattverdbruk.  Dersom vin blir stående på åpnet flaske vil den med stor sannsynlighet begynne å gjære og være ubrukelig til neste nattverd i Kristkirken.

8.      Skyll dosepumpen ved å pumpe rent vann gjennom den.
NB: Dosepumpen må ikke kjøres i oppvaskmaskinen.
Legg pumpen på plass i skapet.
NB: Det går an å skru opp pumpen for rengjøring. Vær oppmerksom på at det er en liten kule i pumpemekanismen som lett kan forsvinne.

9.      Slukk alterlysene, rydd blomsterdekorasjonen inn i kjøleskapet og legg alterduken på plass i skapet på kjøkkenet.