Men inntil videre har de ikke med Bibelselskapets nye oversettelse av NT og heller ikke Den Levende Bibelens NT (den oversettelsen Laget og NyGenerasjon delte ut i skolene i Bergen til jul). Sørg ikke over det! De finnes på nettet. Du kan lese dem der, og du kan gjøre som mange predikanter er vant med under forberedelsene – kopiere aktuelle vers og legge dem over i eget manus.

La meg begynne med Det norske Bibelselskap. På www.bibel.no finner du den nye oversettelsen av NT til bokmål, nynorsk og nordsamisk pluss hele Bibelen på de to tidligere oversettelsene pluss de deuterokanoniske bøkene. Der er flere søkemuligheter. I tillegg kommer lydfiler med opplesning av 30 kapitler og videoklipp med tegnspråk!

Det siste til tross; Den Levende Bibelenwww.levendebibelen.org - imponerer mer. Som en underavdeling ligger det som heter bibelserveren – www.bibelserver.com. Der finner du selvsagt den nye oversettelsen av NT. Men ikke bare det. Der er bibeloversettelser på atten forskjellige språk, inkludert gresk og hebraisk! I tillegg kommer fire oppslagsbøker og gode søkermuligheter. Jeg vil råde dere til å gjøre dere kjent med denne siden.

Bibelselskapets NT-oversettelse vil sikkert blir standardteksten for mange predikanter i tiden fremover. Men jeg vil gjerne legge inn et godt ord for å supplere den med Den Levende Bibelen. Den har et levende og muntlig språk som kan være med å bringe de bibelske tekstene nærmer mange av våre tilhørere – og få barkede bibellesere til å sperre opp øynene (og det er ikke skadelig!). Her er en liten prøve, halvdelen av kommende søndags tekst i Kristkirken i Bergen:

Markus 2,13-17:Så gikk Jesus ut til strandbredden igjen, og der talte han til skarene som hadde samlet seg rundt ham. 14 Mens han gikk der på stranden, fikk han se Levi, sønn av Alfeus, som satt i skatteoppkreverboden sin. «Bli med meg,» sa Jesus. «Kom, bli min disippel.»Og Levi kom seg på føttene i en fart og gikk med Jesus. 15 Den kvelden innbød Levi de andre skatteoppkreverne og mange andre beryktede personer til å være hans middagsgjester, slik at de kunne treffe Jesus og disiplene hans. (Det var mange slike mennesker blant dem som fulgte ham.) 16 Men da noen av de eldste så at Jesus spiste sammen med mennesker med så dårlig rykte, sa de til disiplene hans: «Hvordan holder han ut å spise med slikt avskum?» 17 Da Jesus hørte hva de sa, sa han til dem: «Syke mennesker trenger lege, ikke de som er sunne og friske! Jeg er ikke kommet for å be gode mennesker omvende seg, men for å hjelpe dem som trenger hjelp.»