Bjrnar_02.gif

 

- Vi står i en utsatt tjeneste, og det er viktig at vi er med og oppmuntrer og lærer av hverandre, sier han. Bjørnar fremhever mangfoldet blant lovsangslederne og sier at han er stolt over den jobben de gjør.

Når det gjelder utfordringer peker han på behovet for å rekruttere særlig nye musikere. I dag mener han vi står i fare for å slite ut enkelte. Bjørnar gleder seg over det som skjer i Kanal U-miljøet og skryter av den jobben blant andre Jan-Christoph Noven gjør der.

- Disse sangerne og musikerne håper jeg etter hvert også har lyst til å delta på søndagene, sier Bjørnar. Samtidig håper han at flere voksne vil bli med i lovsangstjenesten.

- Jeg tror de har mye og tilføre som bærere av en litt annen musikk og lovsangskultur enn mange av oss litt yngre har vokst opp med. Vi har flere i menigheten som har drevet med lovsang og musikk som kunne vært veldig spennende fått med, fastslår han.

LovsangBjørnar er glad for at Kristkirken legger stor vekt på lovsang og tilbedelse.

- Det er et enormt privilegium å kunne lovsynge og ha så intimt felleskap med kongen av hele universet. Samtidig er det kjempepositivt at det gis rom for andre uttrykksformer i lovsangen som maling og dans. Tilbedelse er jo mye mer enn bare sangen, sier Bjørnar.

- Et av mine store forbilder i Bibelen er David. Det er ikke vanskelig å se at han brukte mye tid på lovsang og felleskap med Gud. Dette ønsker jeg også for mitt liv.

Han understreker at lovsangslederens primære oppgave er å lovsynge Gud. Samtidig vil han også legge til rette slik at menigheten kan hengi seg i lovsangen.

- Vi skal legge til rette med sangvalg, musikalsk uttrykk og mangfold. Her tror jeg aldri vi blir utlært og jeg håper menigheten opplever at vi kontinuerlig prøver å legge til rette for dette. Samtidig som det er vår jobb å "strekke" menigheten litt når det gjelder nye sanger og uttrykk. Det er en gøy og utfordrende balanse. Jeg er veldig åpen for konstruktive tilbakemeldinger fra menigheten fra alle som har det. Og jeg ønsker å ha en tett dialog om dette, sier Bjørnar.

Lovsang_bergen_2

 

Intervju: Tarjei Gilje

Bilder: Facebook