Melkeråen.jpg

Kjære venner i Kristkirken

For noen uker siden skrev vi i Nytt & Nyttig at vi ikke var sikre på hvem som kom til å lede Kanal U videre etter Thomas Dalsbø – samt at vi verken hadde ledere eller opplegg for bibelklassen kommende semester.

Det er nå vår store glede å kunne meddele at etter en prosess med henholdsvis eldsteråd, leder av diakonråd, daglig leder og Kanal Us lederteam de første ukene i juli, kan vi nå presentere Hanne og Daniel Melkeråen som nye hovedledere for Kanal U. Hanne er nok et kjent ansikt for de fleste i Kristkirken (KiB), mens Daniel har kommet til de senere årene. Mange husker dem som ett av to konfirmantleder-par forhenværende skoleår. Sammen har de en sønn (Markus) - som ble født i desember 2012.

Det er Hanne som blir ansatt i KiBs stab som ungdomsleder, men også Daniel er å regne som hovedleder i Kanal U. Han er i farspermisjon kommende semester, men kommer til å begynne å jobbe i Nordsjøen i løpet av vinteren. Kanal Us lederteam har vært involvert i valget av Hanne og Daniel, og uttrykker – som oss andre i KiBs ledelse – stor begeistring for at Hanne og Daniel ønsker å engasjere seg enda mer i miljøet.

I tillegg er det slik at da Elisabeth Helgøy ble ansatt som vikar for Eldar Eiksund i hans permisjonsår, var det meningen at hun skulle ha 60% stilling inn mot administrasjon, og 20% inn mot søndagsskole. På grunn av stor arbeidsmengde og langvarig sykefravær i administrasjonen, har Elisabeth måtte utsette sitt søndagsskoleengasjement, og bruke også sine 20 ”søndagsskole-prosenter” inn i administrasjonsarbeid.

Da KiB dermed ikke har hatt noen ansatte med primærengasjement inn mot søndagsskole, samt at vi ligger en del under årets lønnsbudsjett, OG vi fikk en uventet pengegave fra JesusFellesskapet i juni på 153.000 kroner, har vi endt opp med å tilby Hanne en ekstra 5 måneders 25% prosjektstilling inn mot bibelklassen og søndagsskolen, med følgende tre ansvarsområder:

a) Lede bibelklassen, blant annet sørge for at det blir et godt opplegg for bibelklassen hele semesteret

b) Jobbe fram et engasjert bibelklasse-lederteam som tar arbeidet videre fra 01.01.14

c) Være de øvrige 3 søndagsskolegruppers kontaktperson og ”bro” inn mot stab i denne femmånedersperioden.

Da Hanne og Daniel skal være med og lede to ulike virkegrener i menigheten, ønsket vi at de skulle få minst én måneds lønnet forberedelsestid før semesterstart. Hanne begynte derfor i stillingen denne uken. Hun er nå fast ansatt i Kanal Us lederstilling på 50%, mens prosjektstillingen på 25% hentes ut av gaven vi fikk av JesusFellesskapet i juni, og avsluttes etter planen ved nyttår.

Hanne og Daniel kommer til å bli nærmere presentert for menigheten etter hvert – men det er nå i første omgang vår store glede å kunne presentere for menigheten at både Kanal U og bibelklassen vil ha særdeles flotte hovedledere i tiden som ligger foran..! :-)

Bergen, 26.07.2013

Varm sommerhilsen fra Håvard

– på vegne av Kristkirkens eldsteråd