kanalu_2_lite.jpg

- Kristoffer har alt vært ansatt som ungdomsarbeider i et halvt år, og fortsetter i 25 prosent stilling ved siden av lærerstudiene. Til sommeren er han ferdig med sin faglærerutdanning i realfag. Thomas har studert sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen i halvannet år, og skal skrive bachelor-oppgave til våren. Også han går inn i en 25 prosents stilling tilknyttet Kanal U. Mens Kristoffer kommer fra Loddefjord og ble kristen blant annet gjennom Kanal U våren 2002, kom Thomas til Bergen høsten 2006 for å være elev ved Veien bibelskole. De understreker begge at de ønsker å videreføre det Kanal U har stått for.

 

Disippelgjøring

- Hvilke kvaliteter er det dere mener at Kanal U representerer?

- Fokuset på å gjøre disipler, svarer Kristoffer.

- Hvordan mener dere at det kommer til uttrykk?

- Det er ingen grunn til å skjule at vi driver med disippelgjøring. Poenget er ikke at alt skal være så hipt, men at folk får møte Jesus, svarer Thomas.

- Hva skal til for at unge mennesker i dag blir kjent med Jesus?

- Noe av det viktigste vi kan lære unge disipler er det helt grunnleggende; nemlig å leve i Guds ord og bønn, svarer Kristoffer.

- Og relasjonene mellom oss, legger Thomas til.

 

Tre søyler

De ukentlige samlingene fredag kveld vil fortsatt bli en sentral byggestein, ellers har de to ennå ikke helt bestemt seg for hvordan satsingen på fellesskap skal komme til uttrykk. Derimot understreker de at ungdomsarbeidet fortsatt skal bygges på tre søyler, nemlig bønn, fellesskap og evangelisering.

Siden både Kristoffer og Thomas fortsatt vil være fulltidsstudenter, må de prioritere nøye hvordan de bruker tid og krefter. Derfor vil de blant annet satse på å bygge opp en ledergruppe som de kan ha nær kontakt med.

 

Tatt Gud på alvor

Håvard Berger har vært med i Kanal U siden begynnelsen i 1995, og mener ungdomsarbeidet har vært kjennetegnet av at man har satset på kvalitet fremfor kvantitet. Han peker også på den langsiktige disippelgjøring, og en usminket holdning til det man holder på med.

- Vi har vært et ungdomsmiljø som har tatt Gud på alvor, mener han, og sier at man nå kan vise til ledermateriale av høy kvalitet blant dem som har vært med i Kanal U, både på jente- og guttesiden.

 

 kanalu_3_lite

Jesus-sentrert

- Hvilket drømmescenario ser dere for dere, for eksempel ett år frem i tid?

- Et Jesus-sentrert ungdomsarbeid som vinner nye mennesker, ungdommer som er engasjert i bønn og som kjenner Pappa, sier Kristoffer.

- Det handler ikke om å samle mennesker, men om å gjøre disipler ut av dem man har samlet, legger Håvard til.

- Belønningen er når fellesskapet ikke trenger meg, når relasjonene jeg har investert i, bærer både opp- og bortover, sier Thomas.

Kristoffer forteller om en av ungdommene som hadde kjøpt seg et nytt og dyrt objektiv til fotoapparatet, og opplevde at Jesus bad ham gi det til en annen.

- Det er åndelig frukt. Det handler ikke først og fremst om penger, det kan like gjerne være snakk om å gi av sin tid og sin komfort, for eksempel gjennom å forkynne evangeliet på skolen, sier Kristoffer.

- Ungdomsarbeid blir jo aldri ferdig, det handler hele tiden om stikkord som vekst, modning, vandring, sier Håvard.

- Men når man ser at ungdommene ikke bare har lært, men også begynner å holde det Jesus har befalt (Matt 28), når den åndelige motoren går, da har vi vært tjenere som har ført ungdommene til troen, og ikke til oss selv, legger han til.

 

Kanal U og menigheten

- Jo lenger jeg holder på, jo mer ser jeg betydningen av en helhetlig menighetstankegang, sier Håvard. Han siterer en kamerat som har sagt at "du trenger ikke late som du er Pelle på 14 hvis du er Åge på 39".

- Det vi vil lede ungdommene til, er moden tro. Og de voksne og eldre i menigheten kan være foreldre som våger å disippelgjøre tydelig, mer enn å danse hiphop på scenen, sier Kristoffer.

- Vi vil at folk skal brenne mer for Jesus når de er 45 enn når de er 18, legger Håvard til.

- Og da trenger ungdommene åndelige mødre og fedre, konkluderer Thomas.

 

Tekst og bilder:

Tarjei Gilje