Svde01.jpg

Skoleturen til Norge i slutten av mai ble vellykket. Både lærerne og elevene var kjempefornøyde, og de lagde en fin utstilling der de presenterte Norgesturen for foreldre og andre interesserte. Å hjelpe skolen med denne turen har helt klart vært et positivt bidrag i relasjonen mellom UiO og nærmiljøet her. Med tanke på denne relasjonen har det forresten skjedd flere positive ting denne høsten: Bl.a. ville turistkontoret i nærmeste by invitere til en om­visning med historisk vinkling på hvordan protestant­ismen «bosatte» seg i området. Ca 35 personer kom og de ville gjerne vite mer om UiO og hva som foregår på senteret i dag. Bra!

Svde03Angående besøk, vil vi spesielt nevne Miriam og Arne Kristoffer Haaland fra Kristkirken. De hadde satt av et par uker i juli til å hjelpe til som volontører på UiO senteret her. De gjorde bl.a. en kjempeinnsats med oppussing av et gammelt stilfullt metallgjerde. Vi opplevde det veldig oppmuntrende at noen hjemmefra ville ta i et tak med oss på denne måten. Tusen takk for både arbeidet og fellesskapet! Dersom noen andre skulle ønske å gi et slikt praktisk bidrag til misjonen har vi nok av prosjekter som står i kø. August var en spesielt aktiv og livlig måned. Den første uken var vi vertskap for Lyon DTS’n som kom hjem fra outreach og skulle ha den siste uken med evalu­ering og avslutning av skolen. De var en skikkelig kreativ gjeng med mange kunstneriske uttrykk. Karen Elida og Joel Mathias fikk kjempegod kontakt med denne gjen­gen. Barna våre var forresten involvert i veldig mye av det som skjedde på senteret i august, og de storkoste seg. Etter Lyon DTS’n kom intouch-leiren. Det ble en su­per leir! Vidar hadde ansvaret for lovsangen og diverse vaktmesteroppgaver. Elisabeth tok seg av de yngste barna og fulgte opp vasking og volontører. Totalt var vi bort i mot 70 personer som alle kunne vitne om en uke med særdeles godt fellesskap. I løpet av leiren opplevde vi også at deltakere ble både helbredet og satt i frihet, og en mann som hadde vært borte fra troen i årevis vendte tilbake til Gud. Halleluja! Så fort intouch-leiren var ferdig gikk vi løs på forberedelsene til den årlige stabskonfer­ansen for UiO Frankrike. I år gikk undervisningen spesielt på teambygging, og konferansen samlet 120 personer med smått og stort. Vi tok i bruk alt vi har av soverom, stuer, bønnerom, klasserom etc. Det var godt å være sammen og inspirerende å se at antall arbeidere øker!

I månedskiftet mai/juni hadde vi et herlig bønneteam fra Sør-Afrika her i månedskiftet mai/juni. Vidar reiste sam­men med dem videre til Luxemburg for å lede lovsang på en bønnereise med «Operation Capitals of Europe (OCE)». OCE er en bønne-aksjon for Europas hovedst­eder (http://oceprayer.com/vision/). Etter Luxemburg gikk turen videre til Bruxelles. Nå i oktober var det Polen og Tjekkia som stod for tur. Vidar ble med på den første delen av programmet i Polen som var en uke med kon­tinuerlig internasjonal bønn og lovsang i tilknytning til løvhyttefesten. Det var en lokal menighet i byen Kalisz som stod for arrangemenhtet. To timer per døgn ledet Vidar og Lionel, en ung mann i staben her, lovsangen for den franske delegasjonen. Hele uka ble virkelig en lovprisningsFEST med et sterkt Gudsnærver, mye glede, utmerket gjestfrihet og stor enhet på tvers av nasjoner og kirkesamfunn. Rop av glede for Herren, hele jorden! (Salme 100)

Svde04Mens Vidar var i Polen gikk det litt hardt for seg på hjem­mefronten. Som de fleste av dere vet havnet Joel Mathi­as på sykehuset etter en sykkelulykke, og de andre barna ble syke med feber og oppkast. Med Karen Elida og Arn Johan gikk det fort over, og Joel Mathias kom seg også raskt på beina igjen. Nå venter han bare på å bli ferdig med idrettsforbudet som varer frem til den 16.novem­ber. Vi er utrolig glade for at ulykken ikke forårsaket noen alvorlig skade! Kirurgen som sydde igjen såret sa han hadde vært «heldig». Takk Gud!!!

Ellers kan vi fortelle at DTS’n her har 14 studenter i høst. Det er flott å se at de lar Gud jobbe i livene deres og at de tar radikale valg for Ham! Denne uken er de ute på en mi­ni-outreach til Reims og Charleville-Meziers. Neste uke skal Elisabeth oversette undervisningen for dem. Temaet er Bibelen, og i løpet av uka blir det også mulighet til å rekruttere til Bible Core Course som vi tilbyr her igjen til våren. Elisabeth gleder seg til å være skolestab på kurset igjen til våren, og sammen med Sybille og Lionel er hun godt i gang med forberedelsene.

Til slutt vil vi sende en stor takk til alle dere som står med oss på ulike måter!

Vennlig hilsen Elisabeth & Vidar