Sovde_01.jpg

Elisabeth er fullt engasjert i driften av Bibelkjernekurset. Det går i oppfølging og veileding av studentene, retting og karaktersetting av arbeid, forberedelse av prøver, oversettelse til engelsk og mere til. Både Elisabeth og Vidar har også undervist i kurset. BCC'en var en viktig brikke i visjonen da vi valgte å engasjere oss på akkurat dette senteret, og Elisabeth trives godt med denne tjenesten. Når det er sagt så er det også veldig krevende. Akkurat nå oppleves det som om familien holder på med et maraton løp, en blir sliten av slikt! Men det visste vi jo på forhånd og nå er det bare noen få uker igjen så er sommeren her med større muligheter til hvile og familie-tid.

Mens Elisabeth er engasjert i BCC har Vidar permisjon fra de vanlige oppgavene på senteret. Dagene hans går for det meste med til å stelle hjemme og ta seg av barna, særlig Arn Johan som er hjemme på fulltid. Til tider opplever han det ganske frustrerende (Der er jo så mye som venter på å bli gjort på UiO senteret), men det gjelder bare å har det større bildet for øye. Og så er det bare noen få uker igjen nå, så kan han ta fatt på vedlikehold, oppussing, lederteam, videoprosjekter og div annet igjen.

Sovde_02I slutten av April ble vi endelig sertifisert til å lede REAPP workshop (Relationship Enrichment through Applied Preventive Principles). Det er et program som er utarbeidet for å hjelpe ektepar å styrke relasjonen, ved å vise viktige prinsipper innen kommunikasjon og konfliktløsning og ved hjelp av øvelser og samtaler rundt vanskelige temaer. Her på senteret gjennomføres det vanligvis to slike kurs i året. Hittil har vårt engasjement begrenset seg til å delta og praktisk tilrettelegging. Nå har vi gått igjennom opplæringen for å lede slike kurs, og vi tror tiden er inne til å ta et steg videre i denne type tjeneste. Etter at Bibel kjerne kurset er ferdig kommer vi til å arbeide mer med å sette oss bedre inn i materialet. Det hele er en ferdig pakke på ca 20 timer der alt av undervisning og øvelser er ferdig utarbeidet. Det vi må gjøre er å jobbe med presentasjonen, finne frem til egne erfaringer relatert til de forskjellige temaene og utvikle små drama som vi kan bruke når vi leder slike kurs, samt å legge opp en god og balansert arbeidsfordeling oss imellom. Vi har sett hvordan REAPP har vært til stor hjelp for mange ektepar, og vårt ønske et at dette kan spres i Frankrike!

Sovde_03

Mange av dere har vært med å gitt penger til oppussingen av senteret og spesielt til ombyggingen av Maison d'en Haute. Nå er vi endelig igang med byggingen av den første leiligheten, hurra!! Det første vi gjorde var å skille alle innvendige murer og gulv fra yttermurene for å gjøre plass til et 15 cm tykt isolasjonslag mot yttermuren. Huset er et rundt 100 år gammelt murhus, med tykke steinvegger som nå blir isolert. Det blir en drastisk forbedring av både komfort, innemiljø og energiforbruk. Vi gleder oss veldig tilde første kan flytte inn i ny leilighet, etter at huset har stått
ubebodd i årevis. Dette har lenge vært et mål, og siden antall stab på senteret øker jevnt er dette en kjærkommen utvidelse.

 

Sovde_04Familien Søvdes bilpark er et begredelig skue nå for tiden.
Den ene bilen står med en fot i graven (eller kanskje heller et
hjul hos høggern). Den andre er vel litt bedre, men det er
stadig noe som må repareres og telleren nærmer seg
faretruende 300 000 km. Vi ønsker å kvitte oss med begge
disse bilene og få tak i en bedre bil, type 7 seter van, 2003
modell eller nyere, med mindre en 150 000 km på telleren.
Det er nok av slike biler tilsalgs, utfordringen er penger til å kjøpe. Vi holder på å prate med vår himmelske far om dette. Fint om dere også kan huske på dette bønne-emnet.

Forøvrig kan vi si at vi ikke kommer til Norge denne sommeren. Ferien blir her hjemme i Frankrike. Kanskje vi tar en liten tur i til Bretagne noen dager. Vi tar gjerne imot besøk :)

 

Med ønske om Guds fred og en god sommer for dere alle!

Elisabeth og Vidar Søvde

 

Kalender:

Juni:

12-15 Åpen uke BCC (Jeremia)

22 Avslutningfest BCC

Juli:

1. V. lede lovsang i mgh Vedlikeholdsarbeid og ferie

August:

5.-11. Intouch leir

19. V. Preken i menighet

26. V. lede lovsang i mgh

27.- 30 Arbeidersamling for UiO Frankrike i Paris

September:

4. Skolestart for barna Oppstart DTS

 

E-post: sovde@free.fr

Tlf: +33 (0) 95 19 90 244.

Adresse: 1 Rue de la Liberté, 51210 Le Gault-Soigny, Frankrike

Kontonr: 1080.20.86526