Sovde_mai2011.jpg

 

Tiden nærmer seg for skoletur til Norge! Den 21.-25.mai reiser en gruppe på 64 elever og lærere fra Le Gault til Norge. Elisabeth og Arn Johan kommer også til å reise sammen med dem. Arn Johan skal besøke mormor og morfar, mens Elisabeth blir med som delvis guide, tolk og kontaktperson. Så langt har denne turen vært en ypperlig måte å kunne engasjere oss i lokalsamfunnet. Vi ber om at selve reisen også skal bli vellykket. I tillegg ber vi om at dette engasjementet kan være en ny døråpner for å bringe budskapet om Jesus til folk i skolekretsen her.

Mens Elisabeth og barna er på skoletur i Norge blir det full fart for Vidar og de andre på basen her. Bønneskolen inviterer til to seminarer: et om åndelig kamp i helgen og et om voktere for nasjonene uken etter. Begge seminarene er så godt som fullbookede, noe vi gleder oss veldig over! Vi ber om at alle som kommer skal være mottakelige for det Gud vil gjøre i løpet av disse seminarene. I forberedelsene hører det også med at Elisabeth må planlegge vaskeoppgaver, romfordeling etc. Det har vært litt stress, men planen er nå klar og det er nok stab som kan hjelpe til. Takk Gud!

Vidar_tolkBønneskolen startet den 4.april med 10 fulltidsstudenter. De bruker mye tid i forbønn for nasjoner, byer, plassen her m.m. Selv om det ikke alltid er lett å se de konkrete bønnesvarene er vi overbevist om at bønnen betyr en forskjell for Guds rikes sak. En ting vi ihvertfall kan se er at disse ukene fylt med bønn, lovprisning og undervisning har brakt forvandling i studentene. Denne uken er Vidar direkte involvert i skolen med oversettelse fra fransk til engelsk. Mauricette Coetze underviser om åndelig kamp og hvordan fremme Guds herlighet på jorden. Tidligere oversatte han en uke om profetisk lovprisning. Veldig lærerikt!

Vi opplever at Gud kaller oss til å ta viktige steg og stå sterkere i bønn og lovprisning. I den forbindelse vil vi nevne at vi i nær fremtid igjen får besøk av et bønneteam fra Sør-Afrika (29.mai – 1.juni) og at Vidar skal være lovsangleder på en bønnereise til Luxemburg og Brussel (1.-5.juni). Bønnereisen er en del av en større bønnekampanje for Europas hovedsteder. Vidar har også tatt på seg ansvaret for lovsangen på intouch leiren som skal være her i august. Vær gjerne med og be om både Guds salvelse og ledelse videre i bønn- og lovprisningstjenesten.

Ellers kan vi fortelle at en ny «Alle generasjoners gudstjeneste» står på programmet. Som vi skrev i forrige brev skulle vi ha en slik gudstjeneste den 27.mars. Hvordan gikk det? Vi fikk flere gode tilbakemeldinger og mange så verdien av å være sammen, men det er helt klart rom for forbedring når det gjelder gjennomføringen. Vi forsøker igjen den 19.juni. Blir spennende!

Vel, dette var noen glimt herfra. Vi vil igjen si en stor takk til alle dere som følger med og står sammen med oss på ulike måter. Gud velsigne dere!

Hjertelig hilsen, Elisabeth & Vidar

---

Familien Søvde er menighetens
utsendinger og arbeider på
YWAM-basen i Le Gault i Frankrike