oyvind-augland.jpg

 

Øivind er daglig leder i menighetsplantings-bevegelsen Dawn, og har et ualminnelig bredt nettverk i og utenfor Norge. Han er utdannet prest fra Menighetsfakultetet, og har sin egen menighetsbakgrunn fra Frikirken. For tiden er han deltidsansatt i Hånes Frikirke utenfor Kristiansand. Aller viktigst er det likevel at Øivind er en inderlig god mann som kjenner Jesus og lengter etter å se flere bli kjent med ham.

 

I en tid hvor Kristkirkens pastorale stab er mindre enn noen gang er det ekstra viktig for oss at menighetens kall til vekkelse og samfunnsforvandling ikke bare blir luftige drømmer. Derfor opplever vi det svært verdifullt at Øivind har sterke strategiske evner og mye erfaring fra rådgivning innen menighetsutvikling fra en rekke ulike kristne sammenhenger her i landet.

 

I menighetens forfatning heter det at vi ønsker å knytte til oss "en moden kristen som nyter tillit og har demonstrert lederevner og sunn dømmekraft i åndelige spørsmål til å føre tilsyn med eldsteråd og menighet" (§10). I den forbindelse er det viktig for oss å understreke at Reidar Paulsen fortsatt er menighetens apostel. Dolous-nettverket dekker de fleste av funksjonene som tidligere ble ivaretatt av tilsynsmannen. Vi har stor tillit til Reidar og samtaler jevnlig med ham om menighetens liv og virke. Men siden han er medlem av vår menighet, ønsker vi i tillegg å ha en ekstern tilsynsmann. Å lede en menighet er en krevende oppgave, og vi ønsker å legge best mulig til rette for at vi ikke tråkker feil. Derfor har vi engasjert Øivind som ekstern tilsynsmann. Hans viktigste oppgave blir å stille kritiske og viktige spørsmål til oss i eldsterådet og bidra med råd og veiledning for ytterligere å sikre en best mulig ledelse av menigheten. 

 

Øivind er i første omgang engasjert ut 2011, og han kommer til Bergen helgen 28.-29. august hvor han også taler på gudstjenesten søndag formiddag, og da blir det også mulig for resten av menigheten å treffe ham

 

Sammen håper vi å kunne finne ut mer av hvordan Guds drøm for oss kan bli til virkelighet. Igjen vil vi gjerne uttrykke stor glede og takknemlighet over dette samarbeidet. Øivind er en glimrende mann, og vi tjener en levende og mektig Gud.

 

For eldsterådet,

Geir Anton Johansen og Tarjei Gilje