Det er vel ingen av disse svarene som er helt dekkende, så jeg skal prøve å skjerpe meg. Syns selv det er dumt med sider som er dårlig oppdatert, så dette er ikke bra. Vi leker ikke blogg her....

Jeg kan forøvrig skyte inn at jeg har en annen, privat bloggside som blir oppdatert litt oftere. Dersom noen er interessert i å ta en titt på denne, så er andressen: http://spaces.msn.com/members/siril83/

For å komme med litt oppdateringer når det gjelder barnearbeidet, så har vi fortsatt i høst med barnegudstjenester. Den siste dette semesteret blir søndag 4.desember. Vi er nå ine i en prosess der vi prøver å videreutvikle barnegudstjenestene og snakke om hvordan vi vil ha de til våren. Så her er jeg absolutt åpen for innspill, idéer, praktisk hjelp osv. V ønsker å gjøre barnegudstjenestene til et så bra tiltak som mulig, der barna kan få en positiv opplevelse av Gudstjeneste, og først og frems oppleve at de får et møte med Jesus.

Ellers ha det jo også vært litt mas tidligere i høst om at vi trengte nye ledere i barnearbeidet. Vi fikk inn flere flotte folk, men tilbudet står fortsatt ved lag hvis noen lurte på det. Særlig gjelder dette de eldste gruppene Jabulani (3.-5.klasse), Bibelklassen (6.klasse ->) og fredagsklubben MiniU (4.-6.klasse). Vi snakker ikke om noen form for slitsom veldedighet, men en mulghet til å være med å bidra positivt inn i et arbeid der man skal formidle det viktigste i livet til den aldersgruppen der de fleste krstne faktisk tar beslutningen om å følge Jesus. Viktig? Definitivt! Verdifullt? Definitivt! Jeg ønsker virkelig at barnearbeidet i Kristkirken skal være et sted der både barn og voksne føler at det er godt å være, og hvor vi blir drevet av visjoner heller enn plikt.

Kontakt meg gjerne på mail: siril_83@hotmail.com for spørsmål, forslag osv.