Oversikt over hvem (diakon eller stabsperson) som har ansvar for hva.

 

Oppgave                                                                                    (oppdatert 8/2-07)

Ansvarsperson

Vaktliste

Oppdatering av vaktliste for diakoner, møteverter og oversettere.

Aksel Helgøy

Dåp

Være kompetanseperson på praktiske sider ved dåp.

Karl Herman Frantzen

Nattverd

Kjøpe inn utstyr, vin og brød og være kompetanseperson på rutine.

Ingvild Teigland Didriksen

Tolking

Organisere tolketjenesten – bemanning og ansvar.

Karl Herman

Innkjøp

Kjøpe inn forbruksmateriell, rekvisita etc.

Wenche Bakke

Styringsdokumentasjon

Etablere og oppdatere arbeidsbeskrivelser, rutiner, instrukser etc. i henhold til behov.

Stein Erland Brun

Diakonsidene

Etablere og oppdatere struktur og innhold av internettbasert distribusjon av informasjon innenfor diakonrådets ansvarsområde.

Aksel Helgøy

Byggteknisk

Være kompetanseperson på og ha oppsyn med varme, ventilasjon, elektrisk, ombygging og de byggtekniske sidene ved HMS.

Kjell Sylvarnes

Romdisponering

Være diakonrådets kontaktperson når det gjelder planer og avklaringer med hensyn til disponering av Kristkirkens leide arealer.

Aksel Helgøy

Vedlikehold

Være diakonrådets kontaktperson mot vedlikeholdskomiteen.

Halvard Kismul

Rengjøring

Administrere dugnadsbasert rengjøringsopplegg.

Stein Erland Brun

Kjøkken

Være diakonrådets kontaktperson mot en kompetanseperson på innredning, utstyr og felles bruk av storkjøkken for intern kafédrift. Kompetansepersonen skal også gi retningslinjer for bruk og ha tilsyn med orden og renhold.

(uavklart)

Diakonrom

Sørge for funksjonell innredning og holde orden. Melde innkjøpsbehov til Wenche Bakke.

(uavklart)

Hittegods

Utføre hittegodsrutinen og komme med innspill til endringer i den.

Hallvard Kismul

Pynting

Sørge for planter og dekorasjoner i forbindelse med ordinær bruk av lokalene. Ordinær bruk omfatter ikke vielser, fester og andre arrangementer med spesielle behov for pynting.

Dekorering med grønne planter, blomster etc. i urnene utføres av Ingeborg Hordnes.

Wenche Bakke

Grøntanlegg

Klippe plen, beskjære trær og vedlikeholde beplantninger.

(uavklart)

Førstehjelp

Etablere og være kontaktperson mot et førstehjelpslag som har ansvar for førstehjelpsrutiner og for at nødvendig førstehjelpsutstyr er tilgjengelig.

Leder for førstehjelpslag: Gunnveig Sæterstøl

Karl Herman Frantzen

Interiør
Være diakonrådets kontaktperson i eller i forhold til menighetens interiørgruppe
Siv Ådland