FullSizeRender.jpg

Kristkirken er en kirke for mennesker i alle aldre. Derfor ønsker vi å skape et miljø for unge voksne i menigheten! Onsdag den 9. mars inviterer vi til en innledende samling for etableringen av et miljø for "ungevoksne" hjemme hos Håvard Berger i Gosen 80 kl. 19.30-21.30. Samlingen kommer til å bære preg av dialog og idemyldring, og vil gi en god mulighet til å prege hvordan miljøet vil se ut i fremtiden.

Samling vil ledes av Jan David Antonsen, og hvis det skulle være noe spørsmål rundt samlingen, er han tilgjengelig for kontakt (45914063)

Velkommen!