Outcry2015Outcry 2015 er ein bønne- og lovsongskonferanse på Voss. Voss bønehus er hovedarrangør for konferansen, i samarbeid med menigheter på Voss og i Bergen. Konferansen vil ha eit spesielt fokus på tilbedelse, og også på bønehus. Det vert bønnehus med bønn og lovsong under heile konferansen på dagtid, utanom møte og seminartid. Mer informasjon på www.outcry.no