Vi gikk ned og velsignet en ortodoks tigger. Så ga vi ham et johannes-evangelium som han ikke kunne lese siden han ikke hadde med seg briller. Da vi hadde bedt for øynene hans, kunne han til og med liten skrift på lengre avstand! Gud er god!
En kveld jeg satt i stuen, hadde vi besøk av en dame som jeg fikk be for. Hun ble helbredet i knærne som hun ikke kunne bøye ordentlig uten å kjenne på smerte. Hun hadde heller ikke briller med seg, og kunne derfor ikke lese særlig godt.
Etter at jeg hadde bedt for henne, kunne hun også lese liten skrift veldig godt, til og med på lengre avstand.