India.png

  Tekst/foto: Kelly og Mats Vaktskjold

På de 5 kveldsmøtene økte forsamlingen på gressletten fra ca. 800 mennesker første kvelden, til rundt 10 000 siste kvelden. Totalt responderte 9500 personer på frelsesinnbydelsen. Vi fikk også se flere sterke helbredelser. Blant annet møtte vi en 5 år gammel gutt som hadde hatt krokede bein fra han var 2 måneder gammel. Etter at han fikk forbønn kunne han gå skikkelig for første gang.

Det var også veldig sterkt å få være med å utruste lokale kristne på seminarer på dagtid. For flere av de hadde valget å følge Jesus kostet dyrt, derfor var det veldig spesielt og utfordrende å få være i et slikt fellesskap. Vår rolle var hovedsakelig å være forbedere på kveldsmøtene og ha noe undervisning på seminarene.

Det var veldig gøy å se hvordan Gud berører mennesker som åpner seg for han. Vær med å fortsette å be om at Gud må beskytte og bevare de som tok imot Jesus og om visdom og styrke for de lokale kristne lederne i oppfølgingsarbeidet.