«Kristkirken tror at hovedretningen på alt som heter misjon og evangelisering, må forandres fra et ”kom” til et ”gå”. ....»
«Vi tror vi er kalt til – sammen med alle de hellige i Jesu ene menigheten i Bergen - å påvirke byen og verden. Dette skal være en menighet som ønsker å se medmennesker berørt av Den Hellige Ånd til frelse, helbredelse og befrielse. Men det er også en menighet som ønsker å proklamere Guds rike i alle deler av samfunnets liv. Det skjer primært ved at den enkelte troende er seg bevisst at hun eller han representerer menighetens Herre og hans rike ”overalt” (Mark 16,20).»

Begge de to bøkene jeg vil anbefale nå, handler om sider ved dette paradigmeskiftet. Den første leste jeg før sommeren, og jeg har omtalt den før på bloggsidene mine. Det er en bok for hele menigheten: ChurchShift av Sunday Adelaja (Charisma House, Lake Mary FL. 2008). Adelaja er nigerianeren som har plantet og leder Europas største menighet, Embassy of God i Kiev i Ukraina.

Boken er en spennende beretning om menighetens rolle i den politiske omveltningen i Ukraina. Men det er ikke derfor jeg har den med her. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt at 95 prosent av menigheten(e)s medlemmer har sin viktigste tjeneste utenfor menighetens fire vegger. Derfor var det ekstra morsomt å se Adelaja bruke samme uttrykk. Og boken er for alle som ønsker å være med å påvirke verden rundt oss på positiv måte ved å finne sin plass og dyktiggjøre seg til å tjene Gud der.

De tretten kapitlene begynner med to om det paradigmeskifte mange menigheter må gjennom for å bli «Gudsrikesinnet» og fokusert. Den viser at misjonsbefalingen handler om å disippelgjøre folkeslag og at det ikke blir virkelighet uten mobilisering av alle troende. Resten av boken er nesten en manual for alle våkne troende som ønsker å bli redskap for Guds store plan for egen by eller nasjon.

Noe av det som slo meg da jeg leste boken, var at den kunne få en revolusjonerende effekt om grupper av en menighets medlemmer – enten de har en cellegruppe fra før eller ikke – ville sette av 8-10 kvelder (eller andre av døgnets tider) til å lese kapittel for kapittel (på forhånd) og be og snakke seg gjennom innholdet sammen. Det gjelder alle, men ikke minst de som er unge og fremdeles søker å finne det kall («deres lovede land» kaller Adelaja det) Gud har for dem. Da ville paradigmeskiftet bli mer enn ord, men en måte å tenke på som blir til levende liv og tjeneste. Og transformasjon!

Boken er skrevet på lettlest engelsk. Ved slutten av hvert kapittel er der en summering av Gudsrikeprinsipper omtalt i det. Vi skulle selvsagt ha hatt denne boken på norsk!

Fortsetter i neste blogg!