Samfunnsforvandling
Kanskje noen av dere har hørt meg fortelle om en gang jeg skulle på konferanse og ba Gud skjerpe mine kritiske sanset til det ytterste? Når C. Peter Wagner, en gang læreren min på Fuller teologiske seminar, gir ut en ny bok (og det gjør han usedvanlig ofte), er der alltid grunn til å be samme bønnen.
En av de nyeste bøkene hans er Dominion: How Kingdom Action Can Change the World (Chosen, Grand Rapids MI, 2008).

Hvert eneste kapittel handler om paradigmeskifter, mer eller mindre avhengig av hverandre. Og som dere forstår av overskriften, handler det i en forstand om det samme som Adelajas bok, men satt i en mye større sammenheng. Wagners bok er på en helt annen måte teologi, men høyst utradisjonell teologi.

Dette er så spennende emner at jeg har valgt å ta med overskriftene fra innholdsfortegnelsen. Jeg tror det ville være fruktbart å diskutere hele serien av emner, og jeg skulle gjerne lede en studiegruppe med denne boken som utgangspunkt. Her er oversikten:

Introduction A Big Picture: Why This Book?
1. A New Wine: The Second Apostolic Age

2. A New Horizon: Social Transformation
3. A New Paradigm: Dominion Theology
4. A New Theological Breakthrough: God Has an Open Mind
5. A New Vitality: The Power of the Holy Spirit
6. A New Reality: This Means War!
7. A New Scenario: The Church in the Workplace
8. A New Strategy: Learning from Experience
9. A New Influence: Money Answers Everything!
10. A New Urgency: Let's Get the Job Done!

Utfordrende? Eller skal vi bare tenke at dette er så langt fra alt vi driver med at det ikke angår oss?