Paasken2011.jpg

Paasken2011Det har etter hvert blitt en tradisjon at vi låner ut lokalene våre i påsken. Da arrangerer Kristent Nettverk (KN) sin store påskekonferanse i lokalene våre.

Men det betyr slett ikke at vi tar pause i påsken. Nei, høytiden skal feires. Vi har de siste årene funnet sammen med Fellesskapskirken og har hatt noen herligte påskesamlinger sammen med dem.

I år utvider vi kretsen og feirer Skjærtorsdag, Langfredag og Påskedag sammen med Frikirken og Fellesskapskirken i Frikirkens lokaler i St. Olavsvei 10.

  • Skjærtorsdag samles vi til kjærlighetsmåltid og nattverd kl 17. Karl-Erik Hordnes vil dele ordet med oss denne dagen - Vi smører og tar med oss mat på fat til oss selv (og noen til) - så deler vi med hverandre og spiser og gleder oss sammen.
  • Langfredag samles vi til gudstjeneste kl 11, og vi vil denne dagen bruke mye tid på å gå gjennom lidelseshistorien. Leif Erik Nilsen forkynner denne dagen.
  • Påskedag møtes vi til oppstandelsesfest kl. 11, og Tarjei Gilje deler Guds ord med oss denne festdagen.

Alle tre menighetene vil i tillegg være engasjert på ulike måter på alle samlingene.

Ja, la oss sammen gjøre denne påsken til en virkelig fest der vi feirer den oppståtte Jesus sammen!