paul_anderson.jpg

 

Pauls visjon å reise opp nye ledere blant den yngre generasjon har blant annet ledet til at han grunnla The Master’s Institute, en alternativ pastorutdannelse. Han er også mannen bak The Alliance of Renewal Churches.

I dag brenner han ikke minst for den ungdomsmenigheten han og hans hustru Karen samler i hjemmet deres. Les mer om dette i http://www.charismamag.com/index.php/fire-in-my-bones/29459-how-a-spiritualfather-is-reaching-the-next-generation

Paul Anderson har levende bånd til både OASE-bevegelsen og Doulos-nettverket, og har deltatt på konferanser og samlinger i Norge flere ganger, blant annet her i Bergen. Denne gangen har han også med seg pastor Fred Thoni som har en sterk profetisk tjeneste. Siden vi gjerne vil ha et enkelt måltid sammen, vil vi be dere om påmelding til kontor@kristkirken.no

 

Velkommen!

Einar Ekerhovd (Oase) / Reidar Paulsen (Doulos)

 

---

Paul Anderson og Fred Thoni blir også med på Kristkirkens ungdomssamling Kanal U fredag 11. mars og Paul Anderson taler på fellesgudstjenesten (Fellesskapskirken, Sandsli Menighet, Pionerkirken, Kristen Enhet og Kristkirken) i Kristkirkens lokaler søndag 13. mars.