pinse bergenhus 2006 006 copy.jpg

pinse bergenhus 2006 006 copy.jpg

Vi er klar til å feire den tredje store høytiden i kirkeåret. "På pinsefestens dag var de alle samlet," står det i beretningen om pinsefesten i Jerusalem. "Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd." Vi møtes på 1. pinsedag klokken 11 i Kristkirken. Årets predikant er Rolf Helén Iversen.

Vel møtt til felles gudstjeneste på historisk grunn!

2. pinsedag kl. 12 fortsetter vi feiringen sammen med den store menigheten, folk fra mange kirker og forsamlinger i Bergen. Stedet er Kristkirketomten på Bergenhus festning. Predikant der er pastor Tom G. Johnsen fra Centralkirken. Frelsesarmeens Hornorkester og Maria Vocalis er med.
Etter gudstjenesten innbyr kommandanten på Bergenhus til kirkekaffe i Håkonshallens underetasje.