Krist-krk-logo.jpg

På denne filen ligger Kristkirkens semesterprogram dette halvåret: KiB, våren 2016

Det vil selvsagt kunne bli noen endringer underveis - isåfall vil det bli grundig informert om på gudstjenester og i Nytt & Nyttig.

Skrivet er laget i et A4-format, slik at man kan skrive den ut og henge den opp på et egnet sted i heimen!

Om det er spørsmål knyttet til programmet, så ta gjerne kontakt..!

Gode, varme hilsener til dere alle, - Håvard