Burundi_header.jpg

 

Burundi_tekst- Atle Yndesdal og jeg reiser til Burundi fredag 3. juni og lander i hovedstaden Bujumbura 4. juni. Ved å reise ned før søndagen, får vi starte med gudstjeneste i ”The Evangelical Church of Central Africa.” Her er Andrew Nzaniye pastor. Det er han vi har hatt kontakt med siden jeg var i Burundi i august i fjor.

- Burundi er verdens sjette fattigste land, og de sliter med mange traumer et 12 år med borgerkrig. Dette landet trenger en radikal forvandling. Vi tror Gud vil helbrede dette landet og gjenreise det til ære for sitt navn. Landet har 8 – 10 mill innbyggere, og av disse er 50 % under 15 år. Dette landet trenger det meste, men vi reiser ikke ned for å drive nødhjelp.

- Vi har tro for å være med å kalle mennesker til å reise seg på føttene og forvandle sitt eget land. Derfor kaller vi denne turen for ”Transformation Burundi.” Vi vil se nasjonen forvandlet. Vi kan ikke det, men Gud kan det. For Gud er stor og har alle muligheter der hans folk blir et oppreist folk.

 

Hva skal dere gjøre i Burundi?

- Vi skal gjøre det som predikanter kan – forkynne Guds ord og betjene mennesker med den kraft Herren Jesus gir. For å være litt mer presis, så skal vi ha fire pastor- og lederseminarer i fire forskjellige regioner i landet. Atle og jeg skal helt opp i nord til en region som heter Muyinga. Her skal vi være i fire dager den første uken vi er i Burundi.

OH_AY_tekst_small_01- Den andre uken skal vi helt i sør til en region som heter Makamba. Seminarene vil gå over fire dager med fem timer undervisning hver dag. Disse seminarene skal da være for pastorer og ledere fra flere forskjellige kirker.

- Og vi opplever at Gud har kalt oss til nettopp å tale til pastorer og ledere. Når vi dem, kan vi nå menighetene. Herren viste meg et bilde en gang jeg var i bønn. Jeg sto foran en kjempestor forsamling på flere tusen mennesker. Herren nektet meg å tale til dem, og da jeg snudde meg rundt, satt alle pastorene der, og da ba Herren meg om å vaske deres føtter. Hvilket jeg gjorde.

- De to siste ukene i juni, kommer min kone Turid sammen med Torunn og Arild Sanne fra Kristkirken på Sola ned. Da skal vi ha seminar i Gitega som ligger midt i Burundi. Her har Kristkirken Sola et prosjekt også der de skal bygge en kirke i en landsby i nærheten. Dette er veldig spennende.

- Den siste uken skal vi være i hovedstaden Bujumbura. Her skal vi da også ha det siste seminaret. I tillegg til dette skal vi utruste et barnehjem (Fathers House) med 40 senger, sengesett til alle, pluss barnesko og barnetøy og lesestoff på Kirundi som de snakker i Burundi.

 

Hva skal dere tale om i fire dager?

- Burundi har 85 % hutuer og 15 % tutuer og landet har hatt Borgerkrig i 12 år. Da vil et av temaene være om forsoning og tilgivelse. Et annet tema blir enhet mellom de kristne kirkesamfunnene. Kristne går ikke inn i hverandres kirker for da kan jo det oppfattes som støtte til de andre. Dette temaet har nok også røtter ned i stammekulturen i Afrika.

- For det tredje vil vi utfordre våre kristne søsken til å stå opp for landet sitt og selv ta utfordringen til å forvandle det. Her forteller vi historien om vår egen Hans Nielsen Hauge, og hvordan Gud brukte en mann til å starte forvandlingen av Norge. På slutten av 1700 – tallet var Norge Europas fattigste nasjon, men Gud reiste opp en mann til å forvandle vårt land. Vi tror Herren Jesus vil gjøre dette igjen i Burundi. Vi tror noen vil ta utfordringen.

- Det er dette som er visjonen til Hauge Mission. Når Gud reiser dem opp, så står Hauge Microfinance AS klar til å gi dem starthjelp for nye bedrifter.

 Oyvind_Hansen

- Det er bare en ting å si til slutt – Be for oss!