Selvfølgelig er det ikke bare vi som har hatt dette bønneemne. Og selv om bildet statistikken for siste halvår gir oss, er en herlig grunn til takk, er ikke alt som det skal være. Så der ingen grunn til å stryke emnet av bønnelistene.

Bønn for politiet er også en naturlig del av denne saken. Så la oss fortsette!