Jeg hadde bedt Øyvind Hansen dele med flokken sine erfaringer med å be for Åsane og Bergen fordi jeg mente det kunne være til inspirasjon til forbønn for hjemstedene uansett hvor det nå måtte være. Og det ble det, ikke minst fordi Gud har vist Øyvind noe av det ”usynlige” som skjer når vi er i bønn. Det visste jeg noe om. Under en samling Pastoralnettet hadde for et halvt år siden, delte han hva han så mens pastorene ba for byens institusjoner og etater og hva nå alt heter. Treffer dere ham – spør ham- og få ny inspirasjon til å være med på bønnen for Bergen.

Hele lørdagen var sammen på Bjørnefjorden Gjestetun. Jeg skulle ønske jeg kunne formidle til dere noe av stemningen der. Vi begynte selvsagt med lovprisning og et ord fra Gud. Mye av dagen gikk med til noe bortimot et seminar om det som skjer i verden – eller bedre trender og tendenser i det vi ser Gud gjør – ikke minst det som dreier seg om det Rutz i MegaShift kaller den apostoliske kjerne i kristenheten, eller det C Peter Wagner kaller den apostoliske reformasjon.

Denne kjernen – vi vil gjerne være med i den! – representerer en vekst og dynamikk som forandrer verden.

Selvsagt hadde vi rikelig tid til samtaler og fellesskap. Kvelden ble brukt til å dele og be for og med hverandre. Da blir det også formidlet ord og bilder fra Herren inn i både menigheters og deltakeres aktuelle situasjoner. Søndag formiddag var deltakerne på gudstjenester i nettverksmenighetene i Bergen for så å samles til middag og avslutningsmøte med mer forbønn og profeti.

Vil du vite mer om Doulos, kan du se på websidene – henvisningen finner du på toppen av websidene her.