sendt.png
27. - 29. mars var Kelly og Mats Vaktskjold, Håvard og Elisabeth Berger, Daniel Sæbjørnsen, Mathias Furnes, Mats Stendal, Einar Helgaas og Thomas Dalsbø i Oslo som Kristkirkens representanter på årets Dawn-konferanse, SENDT 2014. Dette ble noen herlige og inspirerende  dager
 
Konferansen var i hovedsak en menighetsplantings-konferanse, noe både møter og seminarer bar preg av. Den første kvelden ble det servert storslått middag til alle 750 deltakere, med påfølgende tale av Egil Svartdahl - der han på ypperlig og oppmuntrende vis snakket om å stå sammen. Fredagen var det duket for et bredt spekter av seminarer som fokuserte på både praktiske og teoretiske sider ved menighetsplanting. Blant titlene var "Dette har vi lært. Erfaringer fra menighetsplanting", "Church planting in Europe: streams and trends" og "Preaching the gospel to unchurched people." 
 
På konferansens siste dag kom det som for mange var høydepunktet, 750 mennesker på tvers av kirkesamfunn og generasjoner feiret nattverd sammen og signerte deretter et felles opprop. Oppropet inneholdt blant annet en erkjennelse av, og en omvendelse fra, det å ha gått på kompromiss med Bibelen, og fra å ha feilet med å gi evangeliet videre til neste generasjon. Samtidig var det et offensivt og trosfylt opprop om å arbeide for fornyet tillit til - og lydighet mot - Guds ord, samt at man ønsker å stå sammen om å plante 400 nye fellesskap i Norge fra 2015 til 2025. Hele 15 norske kirkesamfunn/ organisasjoner sto bak oppropet, som kan leses her
 
Det var mye vi fra Kristkirken tok med oss etter tre intensive dager i Oslo. Mest av alt var kanskje følelsen av å ha vært med på noe historisk, en ny opplevelse av enhet og at det å plante nye fellesskap er et av de fremste verktøyene vi har for å nå Norge med evangeliet. Vi merket oss også at Gud har gjort noe med enhetsklimaet i Norge; Tidligere har menighetsplanting for mange vært ensbetydende med splittende og vanskelige prosesser. Nå er det menighetsplanting vi samler oss om. Det som tidligere splittet, er nå det som forener. Det er stort - det virker som Gud holder på med noe i nasjonen.
 
- Thomas Dalsbø