KAK.bmp

Det er en glede for oss at Kathe Annbjørg Kristoffersen kommer igjen for å ha kurs i indre legedom, og det allerede den 3. og 4. juni. Dette er modul 2 og 3 i hennes undervisningsopplegg, men det er ikke nødvendig at man var med på forrige modul, så sant man har noe erfaring på området. Program og pris: Fredagen - modul 2: Kl. 19-22. Pris kr. 350,- Lørdagen - modul 3: Kl. 10-19. Pris kr. 900,-

Møtene vil finnes sted i hovedalen i Kristkirken (Kanalveien 90)

Påmelding: Mail sendes til irenaglen@gmail.com innen søndag 29 mai.

Mer detaljert informasjon finnes i vedleggene: