Landa_Cope_-_Header.jpg

Landa_Cope_-_detaljer_-_bokAldri før i historien har der vært så mange kristne, også i forhold til verdens befolkning, som nå – og aldri har den kristne kirke hatt så liten innflytelse.

Landa Copes prosjekt er «å studere hva Bibe­len har å si om hele livet inkludert politikk, familie, kunst, undervisning, vitenskap, kom­munikasjon, økonomi og kirkens rolle. Vi øn­sker å gjenoppdage en tro som influerer vår tenkning og våre aktiviteter på alle områder av livet.»

--

Påmelding til Kristkirken i Bergen på telefon eller mail:

55 27 28 50 -  kontor@kristkirken.no

--

Arrangører av seminaret:

Ungdom i Oppdrag, Kristkirken og OASE Business

--

Landa Cope er grunn­legger og internas­jonal dekanus for College of Communi­cation ved Youth With A Missions University of the Nations. Hun har en bachelorgrad i kunst og pedagogikk, og en mastergrad i hu­maniora og internasjonale studier. Siden hun begynte i Youth With A Mission (YWAM) i 1971, har hun vært brukt som taler og i andre opp­drag i mer enn 110 nasjoner.

--

Cope har bodd og arbeidet i Nord-Afrika, stillehavsområdet og Europa. Hun er etter­spurt som taler verden rundt blant misjons-og kirkeledere og for folk engasjert i politikk, næringsliv og andre fagområder, om hva Skrif­ten lærer oss om disippelgjøring av nasjoner. Hun er forfatter av “Clearly Communicating Christ” og “The Old Testament Template”. Lan­da Cope bor for tiden i Sør-Afrika og skriver sin tredje bok “God, the Bible and Political Justice”.

Les mer om Cope og bøkene og arbeidet hennes: http://www.templateinstitute.com/