ivind_Augland_002b.jpg

Lederskap er en stor utfordring i dag

Hva er sunt lederskap? En definisjon på å leve et sunt liv er: ”Å leve sunt er et liv i balanse.” Balanse innen lederskap må etableres på to ulike nivåer: Mellom karakterutviklingen (holdninger og dyder) og kompetanseutviklingen på den ene siden og balansen mellom det å oppnå resultater og samtidig hjelpe mennesker med å utvikle sitt unike potensial. Kompetanse er svært viktig, men mangler det karakter, kan det føre til arroganse. Karakter er svært viktig, men mangler en leder kompetanse kan det lett føre til utbrenthet.

 

”Og det som du har hørt av meg blant mange vitner, skal du overgi til trofaste mennesker, slike som også er i stand til å undervise andre” (2. Timoteus 2,2). Paulus gir Timoteus oppdraget om å finne mennesker som er trofaste (karakter), og som har de nødvendige evnene (kompetanse). Lederens øverste prioritet må ligge i å hjelpe sine medarbeidere til å oppdage og utvikle sine evner og talenter. Om en leder skal lykkes er det avhengig av medarbeidere som trives og utvikler seg. Enhver medarbeider må finne sin plass i organisasjonen, oppdage ferdigheter og gaver og få hjelp til å leve ut sitt Gudgitte kall. Ledere må alltid ha fokus på menneskene. Vi kan samtidig se at Jesus ikke bare var menneskeorientert, men også resultatorientert. Misjonsbefalingen i Matteus 28,19-20 viser dette. Dette er et konkret oppdrag som handler om et resultat som kan måles på en veldig konkret måte. Stadig sier han til disiplene at de er kalt til å bære frukt. Som ledere må vi selv vokse og investere på en vis måte. Ensidig fokus på mennesker kan bli uproduktivt, samtidig som ensidig fokus på resultater og mål kan bli uproduktivt. Det er altså to spenningsområdene: Spenningen mellom resultater og mennesker og mellom karakter og kompetanse.

 

Undervisningen vil gi en forståelse av viktig utviklingsområder for enhver leder. For å oppnå resultater krever det at du tar personlig ansvar og utviser disiplin i eget liv og arbeid. Det krever også at du hele tiden utvikler dine management- ferdigheter. Din evne til å lede mennesker handler både om et sosialt ansvar til å tjene og sosiale ferdigheter i kommunikasjon. Når vi arbeider på alle disse områdene vil et naturlig mandat vokse frem.

 

Seminaret er et forkortet 8-10 timers og vi vil ikke dekke alle temaene i dybden. For den som ønsker, er det mulighet for å få en lederskapsprofil i etterkant. Den kan du selv fylle ut, evt. få andre til å fylle ut for å gi deg feedback på dine lederevner. På den måten kan du selv reflektere over ditt lederskap og se mulig utviklingspotensial. Seminaret krever at en er til stede alle 5 timene.

 

Kurset er utviklet i xpand. Xpand visjon er:

”Å bistå mennesker og organisasjoner med å finne og leve ut sin hensikt”.