Header.jpg

Dette vil vi være en del av. Derfor satser vi på fire kur­skvelder med fokus på helbredelse og forbønn for de syke. Vi har alltid noe å lære, og vi tror Herren Jesus øn­sker å løfte oss opp på et nytt nivå. Det er mer land å innta i Guds rike, også pådette området.

Vi vil legge mye mer vekt på praksis denne gangen, enn det vi har gjort tidligere. Vi tror det er lettere å lære ved selv å praktisere. Derfor vil vi avslutte hver kurskveld med å be for de syke. I tillegg vil vi sette av den fjerde og siste kurskvelden til å praktisere forbønn for syke. Denne kvelden er det viktig at du inviterer med deg dine syke og plagede venner. Vi gleder oss til å være sammen.

Noen av emnene på de fire kurskveldene, vil være:

  • Det jeg har, det gir jeg deg – om vår identitet og autoritet.
  • Bibelsk grunnlag for helbredelse av de syke.
  • Sozo
  • Kunnskapsord og helbredelse
  • Hindringer for helbredelse – utilgivelighet, forbannelser, sykdomsånder etc.

Hensikten med dettekurset er å hjelpe de som har en lengsel og et kall til å tjene trengende, sårede og syke mennesker, slik at de kan be for syke på jobben, på skolen, i hjemmet, i menigheten.

Undervisere: Atle Yndesdal, Øyvind Hansen og Rolf Helén Iversen.

kursholdere 

Datoer: Kurset starter onsdag 2. november. De nestekurskveldene blir: onsdag 9. november, 16. november og 23. november.

Tidsramme: kl.19:00 – 21:30.