2405200901039a6140c3f80d4994ab.jpg


- Jeg har vel blitt mer og mer bevisst på det å ta Jesus med meg overalt. Jesuslivet har i perioder blitt begrenset til bare å ha fokus søndag mellom 11 og 13. Nå vet jeg at Jesus er med når jeg er hjemme med barna og gjør lekser, når jeg trener jentene på fotballbanen, når jeg spiller fotball med guttaboys og når jeg er på jobb. Vi er Gudsrikerepresentanter overalt der vi beveger oss, enten vi vil eller ikke. Derfor har jeg et ønske om å være en god representant der jeg er til enhver tid, forklarer Endre.

Menighet på fjellene
I en lengre periode har det i Kristkirken blitt fokusert på at vi er menighet der vi er i hverdagen. Det har også blitt snakket om syv ulike ”fjell” eller ulike sentrale samfunnsområder. Det er viktig å ha mennesker som kjenner Jesus og er fylt av Guds Ånd på alle områder av samfunnet. For Endre er det to slike områder/”fjell” som han ser på som sine viktigste.

- For det første handler det om familien. Jeg har en fantastisk kone og fire herlige døtre. Min viktigste oppgave er å ta på alvor oppgaven Gud har gitt enhver mann og far: Å være leder i familien på en måte som gjør at de andre blir oppbygget, både menneskelig og åndelig sett.

Det andre viktige området gjelder jobben min som rektor: For å si det på en enkel måte tror jeg Gud gir oss autoritet på de områder vi har ansvar for. Jeg prøver derfor å være bevisst i forhold til jobben; at jeg hele tiden ønsker Gud velkommen og ta kontroll. Jeg har tro på at Gud former det "åndelige klima" så lenge han får slippe til.

Men hvorfor mener Endre at dette med de syv ”fjell” eller samfunnsområder er noe som kan være viktig å fokusere på?

- Tradisjonelt sett og i for lang tid har tjeneste i menigheten vært verdsatt mye høyere enn andre tjenester. Det å fokusere på at menigheten bare er ett av mange områder der Gud virker, gjør at vi kan leve mer helhetlig, både som enkeltmennesker og som menighet. De ufrelste finner vi stort sett ikke i kirken, men ute i samfunnet ellers. Menigheten er viktig, men det er herlig at noen har sin hovedtjeneste når de er svømmetrener, eller sitter i borettslagsstyret eller passer nabobarna. Et herlig fokus er å la Gud virke på det ”fjellet” vi er, istedenfor å tenke at vi ikke gjør noe i Guds rike, dersom vi ikke står på plattformen i menigheten. Gud trenger forskjellige mennesker, i alle samfunnslag og posisjoner, for å kunne møte mennesker der.

La Gud slippe til
Kjenner du på et spesifikt ”kall” til å være på et bestemt sted/i en spesiell tjeneste?

- Hva er et kall? For noen kan det være å høre Jesus fysisk tale om livet, eller se skriften på veggen. For de fleste tror jeg det handler om å stille seg åpen for Gud til å lede oss dit han vil og la han slippe til der vi er.

Har du noen historier fra din vandring med Jesus på ”et fjell/fjellene”?

– Ja, Jesus er med på jobben hver dag. I møte med mennesker har jeg flere ganger opplevd at Gud har forandret situasjoner, og jeg tror Gud er til stede på skolen der jeg jobber. Både på jobb og i familien er det flest hverdager, men nettopp der er Gud med, og det har jeg sett konkrete resultater av. Det kan være lett å tro at man har kontroll selv og glemme Jesus. Men når det virkelig har blitt utfordringer på veien, da har Jesus virkelig vært der!

Glad i Kristkirken
Menigheten Kristkirken betyr mye for Endre og han og familien vil fortsatt prioritere menighetsfellesskapet høyt.

- Kristkirken representerer trygghet i forhold til sin bibeltroskap, samtidig som den alltid er åpen for fornyelse og å følge Gud der han beveger seg. Det er en herlig kombinasjon som jeg liker. Menigheten er for meg en kilde til inspirasjon, samtidig som tiden jeg har vært der gjør at jeg har mange venner, som betyr mye for meg.

Også dette med å være eldste har spilt en viktig rolle for ham.

- Det skjer mange prosesser i eldsterådet som gjerne ikke er like synlig for alle. Personlig har jeg vokst både åndelig og menneskelig i tiden jeg har vært med. Å være eldstebror har mange aspekter i seg: Ydmykhet overfor ansvaret for menigheten, respekt for menneskene som menigheten betyr så mye for, visdommen som kreves i møte med utfordringer og gleden av å få være med en slik fantastisk sammenheng. Så håper jeg at jeg har fått bidratt med noe i tiden jeg har vært med. Mest av alt har jeg kanskje lært å stole på Gud i ett og alt.

Har du noen oppfordringer du ønsker å gi til medlemmene i menigheten?

- Gud elsker hver enkelt av oss. Jeg tror at livet med Gud blir rikere om vi får leve i nær relasjon til han, og samtidig være i tjeneste for han. Derfor har jeg et ønske for alle at de kan bli bevisst på og bli fylt av takknemlighet over det ”fjell” Gud har satt dem på, og være åpen for det Gud ønsker å gjøre akkurat der, avslutter Endre Ljones.

_________________________

Personalia:

Navn: Endre Ljones

Jobb: Rektor (holder på å skifte fra Indre Arna til Garnes ungdomsskule)

Sivil status: Gift med Linda, fire døtre

Favoritter fra Guds Ord:

Ef 2,8-10: ”For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.  Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem”

2Kor 2,14: ”Men Gud være takk, som i Kristus alltid fører oss fram i triumftog og gjennom oss sprer duften av kunnskapen om ham overalt.”

_

Foto: Jørgen Bull