9.-11. august samles vi til sommerfest i Nordhordland. Se egne saker om dette her på kristkirken.no18. august markerer vi semesteroppstart på gudstjenesten søndag formiddag. 1. september blir den første av flere familiesøndager denne høsten, hvor vi først møtes til en times gudstjeneste, etterfulgt av en times samling rundt koldtbordet. 27. og 28. september inviterer vi til barnekonferanse (8-12 år) hvor David Abbot blir med som taler. 29. september får vi et spennende besøk av barnekoret Watoto. De kommer fra Uganda, og barna i koret kommer fra familier som har blitt oppløst på grunn av krig og uro. 10.-13. oktober arrangerer Kristkirken sammen med Ungdom i Oppdrag og Pionerkirken konferansen Mission 13. 18.-20. oktober samles Doulos-nettverket til sin halvårlige helg på Geilo. 10. november blir neste familiegudstjeneste, etter samme modell som 1. september. 8. desember har Sandsli menighet ansvaret for gudstjenesten i Kanalveien