Bombingen varte i 77 døgn. Utallige militære mål pluss veier, broer, oljeraffinerier, fabrikker, kraftstasjoner, flyplasser og offentlige og andre bygninger ble truffet og ødelagt. Mange sivile mistet også livet. Jeg besøkte Serbia mindre enn et år etter bombingen, og ødeleggelsene var lette å se mange steder. Det var en underlig opplevelse å delta på møter som de første representantene fra et NATO-land så kort tid etter.

Bønneteam fra NATO-land
”For seks år siden mens Jugoslavia falt sammen, fikk jeg en visjon fra Gud, at det inn i dette krigsherjede landet burde bønneteam bli organisert og sendt av NATO-landene, slike som ville be for den serbiske nasjonen,” heter det i et opprop undertegnet av Albert Durkó fra Ungarn og Viktor Sabo og Angela Kertes i Serbia.

På den tiden var det umulig å få til noe slikt. Målet er ikke bare å lege krigens sår, men også å vende et fallent folk om til Herren, å skape en levende tro ut av en mørk tradisjon og å stoppe Islam fra videre fremgang, sier undertegnerne. De er også opptatt av moralsk forfall som speiler seg direkte i familielivet og andre relasjoner. Ungdomskriminalitet er utbredt. De opplever at apati preger mange og at arven fra kommunisttiden har gjort folk åndelig desorientert.

Stoppe islams fremmarsj
Underskriverne er opptatt av hvordan islam går frem i mange land. De ser hvordan muslimene influerer politikk og samfunnsliv mange steder, og de viser til historien og minner om at to ganger før har islams fremstøt mot Europa kommet gjennom deres del av verdensdelen og blitt stoppet. Ottomanenes sultan Suleiman den strålende ble stoppet ved Wien i 1529 og en annen tyrkisk hær ved Senta i Nord-Serbia i 1697.

”I Serbia har vi samme spenninger mellom muslimer og såkalte kristne som alle andre steder i verden. Vår tro er at slik tyrkernes fremgang ble stoppet for 500 år siden og igjen for 300 år siden, kan spredningen av islam bli stoppet igjen i dag, denne gangen med åndelige våpen, ikke fysiske,” sies det i oppropet, og det kalles til åndelig krigføring.

Kom til Serbia i 2007!
Fra 24. mars til 7. juni er det åtte år siden NATO-bombingen av Serbia. I disse 72 dagene ønsker og forventer underskriverne at det skal komme bønnegrupper på 3-5 personer fra NATO-landene for å gå i forbønn og til åndelig krig mot alle fiender som angriper menigheten. Hver av gruppene regner en med skal være tre til fem dager i landet og være med å be på strategiske steder. Planen er at 50 til 70 slike bønnegrupper vil ta del i kampanjen.

”Kom til Serbia! Hjelp de forskjellige folkeslagene som bor her. Bli med i bønnen om en åndelig omveltning, gjennombrudd og vekkelse!” roper Angela Kertes, Viktor Sabo og Albert Durkó.

Norge er med i NATO og var en del av koalisjonen som sendte bombeflyene inn over Serbia med sin ødeleggende last. Skal vi være med og sende en annen form for krigere til landet nå? Våre medkristne venter på svar.

Reidar Paulsen i Magazinet 9. november 2006

Bildetekst:
Under Guds beskyttelse: Kvinnene som søkte ly i den evangeliske kirken i Leskovac under bombingen av Serbia i 1999, laget dette veggbildet. Nederst kirken, så Guds beskyttende engler, over dem bombeflyene fra NATO. Foto: Reidar Paulsen