Siril_Vaktskjold.jpg

Siril_Vaktskjold

Her er litt om planene mine fremover. Det blir en del reisevirksomhet på meg fremover, kombinert med forberedelser for langtidsmisjon:

Fra 28. desember til 5. januar drar jeg på teamtur til Slovakia for å jobbe sammen med lokale ungdommer, samt noen norske og franske, for å nå byen med evangeliet.

Fra slutten av januar til slutten av februar drar jeg til Romania og Moldova, for å besøke ulike arbeider og folk jeg kjenner der. Har hjerte for å være med å gjøre ting i større deler av dette området, men ønsker også å finne et sted der jeg kan slå meg ned og engasjere meg mer aktivt.

Fra slutten av februar til begynnelsen av juni skal jeg være på UIO-basen på Grimerud. Jeg skal få bruke tid på misjonskontoret og jobbe med papirarbeidet og relasjoner for å bli sendt ut fra dem, kombinert med at jeg skal være lærer for barna som kommer med familiene sine til en Familieskole. (Family Mission School).

I løpet av våren prøver jeg også å få til en tur til Mexico for å se hvordan det går med skolen jeg var med å starte, muligens kombinert med å være med å lede en teamtur for noen franske ungdommer dit.

Så bærer det ut som langtidmisjonær, sannsynligvis mot slutten av sommeren/tidlig høst. Så blir spennende å se hva som skjer.

Siril Vaktskjold