Midt på nittitallet besøkte jeg Sunderland i England. Ken Gott var pastor for pinsemenigheten der. I 1994 ble den et sentrum for Toronto-velsignelsen for mange fra inn- og utland. Jeg fikk se noe av det på nært hold. Fornyelsen var sterk og sunn, og den varte i mange år. Men mot slutten av nittiårene talte Gud til Ken Gott og sa: ”OK, nå har dere hatt moroen deres, gi menigheten tilbake til samfunnet!” Det var som om Gud sa at det var helt i orden at menigheten konsentrerte seg om fornyelsen en tid, men bare for en tid. Så begynte en ny tid – en tid for samfunnet rundt den. ”Alt har sin tid,” sa allerede Forkynneren i Det gamle testamente.

Drøm
Beskjeden Gott fikk, stemmer med det ropet som går over store deler av kristenheten. Gud har lagt ned en visjon, en drøm, i mange troendes hjerter. Det er for lite for dem at mennesker har det godt innenfor menighetens fire vegger, enten nå veggene er av tre og stein eller de er mentale barrierer. Det er en dyp lengsel etter å se mennesker frelst – ja! Men det er mer, det er en tørst etter frelse i bredeste mening av ordet, transformasjon av både mennesker og av samfunnet rundt oss, for å bruke et av de nye ordene vi har lært de siste årene (jfr. Transformation-videoene).

Et redskap
Etter at Jesus hadde ført Sakkeus til en radikal omvendelse som inkluderte både opprettelse av urett og en ny sjenerøsitet som ble de fattige til gode, sier han: ”For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.” Det som var fortapt, er mer enn den eller de som var fortapt. Sakkeus blir redskap for en forvandling som omfatter langt mer enn hans eget åndelige liv. Omgivelsene får en berøring av det riket som består ”i rettferdighet og fred og glede i Den Hellige Ånd”.

Engasjement
Noen av oss har lenge brukt profeten Jeremias brev til de bortførte jødene i Babylon som motivasjon for bønnearbeidet for byen vår. ”Søk den byens vel som jeg har bortført dere til, og be for den til Herren. For når det går den vel, skal det gå dere vel” (Jer 29,7). Men oppfordringen til å søke byens velferd går lenger enn til bønn. Les litt mer av Jeremiabrevet! Det er en oppfordring til  å kaste seg inn i byens liv på alle lovlige områder.

 

Amerikaneren Ed Delph sier at brevet betyr: ”Gud sa: ’La dere involvere i handel og i byen’.

Forvandlingsagenter
Gud ville de skulle starte bygningsfirmaer. Gud ville de skulle grunnlegge jordbruksfirmaer. Hans ønske for dem var at de skulle bli mange i byen. De skulle bli ansvarlige borgere i samfunnet. (…) Gud ga dem grønt lys til å bli ordførere, dommere, lærere, rektorer, forretningsfolk, undervisere, involvert i foreldreråd og ha familier og storfamilier.” Litt lenger ute sier Delph: ”Dagens menighet må være for samfunnet, ikke mot samfunnet.” Den skal bidra, ikke erobre.
Skal dette bli virkelighet, må vi forkaste enhver tanke om anonym kristentro. Da må hver kristen se seg som kalt til heltidstjeneste midt i det pulserende liv der Gud har plassert ham eller henne. Vi trenger Åndsfylte forvandlingsagenter i alle deler av samfunnet.

 

 

Reidar Paulsen i Magazinet 4. juni 2005