De to siste gangene vi har måttet være utendørs å be har det begynt å regne. Begge gangene har vi befalt skyene å forsvinne og solen å komme frem, i Jesu navn, og det har skjedd! Vi gjør ikke annet enn å stå på løftene vi har fått… Amen???

Kristoffer i Laget