Sommer-i-KK.jpg

Sommerferien har for fullt kommet, og skole og arbeid tar et avbrekk. Men vi som menighet tar ikke pause, siden vi tror kirke først og fremst er en identitet og ikke en aktivitet. Derfor har vi i Kristkirken gudstjenester hver søndag gjennom hele sommeren! Tradisjonen tro vil unge og lovende personer forkynne på en del av disse gudstjenestene, noe som har vært til stor glede og velsignelse. Gudstjenestene begynner som vanlig kl.1100, og vil finne sted i Småsalen (inngang på byggets bakside). Det blir dessverre ikke noe organisert opplegg for barna, men barneleker og rom vil være tilgjengelig.

Så ligg søndagen innom kirken, ta med en venn eller to, og kom å fest gjennom sommeren med oss!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Følgende personer leder og forkynner på gudstjenestene denne sommeren:

- 5.juli er Asgeir Aglen ansvarlig for møtet. Elin Constanse Møller Gilje forkynner fra Matt.16.13-20 - 12.juli er Geir Anton Johansen ansvarlig for møtet. Mats Stendal forkynner fra Luk.19,1-10 - 19.juli er Oddvar Almelid ansvarlig for møtet. Tormod Mathiesen forkynner fra Mark.12,41-44 - 26.juli er Kristoffer Karlsen ansvarlig for møtet. Arne Kristoffer Haaland forkynner fra Joh.8,2-11 - 2.august er Leif Tore Solberg ansvarlig for møtet. Håvard Berger forkynner fra Matt.18,21-35 - 9.august er Håvard Berger ansvarlig for møtet. Thomas Dalsbø forkynner fra Mark.2,23-28

Informasjon om de påfølgende gudstjenestene kommer i begynnelsen av august.