Gudstjeneste3.jpg

Venner! De fleste nordmenn gleder seg over at det nå er sommer – og sommerferie. Blant dem er det noen som i tillegg gleder seg over at Kristkirken feirer gudstjenester hver søndag gjennom hele sommeren. Det er gledelig og spennende at mange unge forkynnere skal på banen i juli og august. Vi må samtidig gjøre oppmerksom på at det (av kapasitetshensyn) ikke blir noe eget, organisert opplegg for barna på gudstjenestene denne sommeren.

Gudstjenestene begynner som vanlig kl. 11.00, og følgende personer har ansvar på gudstjenestene denne sommeren:

6.juli er Geir Anton Johansen ansvarlig for møtet. Bjørnar Gilje leder lovsang - Daniel Sæbjørnsen forkynner.

13.juli er Asgeir Aglen ansvarlig for møtet. Tarjei Gilje leder lovsang - Hannah McKibben forkynner.

20.juli er Tarjei Gilje ansvarlig for møtet. Ruben Solberg leder lovsang - familien Minde forkynner.

27.juli er Oddvar Almelid ansvarlig for møtet. Mathias Furnes forkynner. (lovsangsledelse ikke klart, pr. 27.juni)

3.august er Kristoffer Karlsen ansvarlig for møtet. Bjørnar Gilje leder lovsang - Thomas Dalsbø forkynner.

10.august er Geir Anton Johansen ansvarlig for møtet. Mathias Furnes leder lovsang - Thomas Dalsbø forkynner.

14.-17.august er det som kjent Sommerfest på Nordhordaland Folkehøyskole (se egen informasjon)

- og 24.august er det semesteroppstart i Kristkirken igjen. Håvard Berger forkynner.

God sommer, alle sammen!

Håvard Berger forstander