32984_jumbo.jpg
Alle mennesker liker å få. Selv om det alltid er kjekt å få, viser Jesus oss en høyere vei. Nemlig at det er en enda større glede å gi (Apg.20:35). Med dette som bakgrunnsteppe ønsker vi derfor å annonsere Sommeroffer 2015.
Målet med Sommeroffer 2015 er at vi som fellesskap skal støtte hverandre, oppmuntre hverandre og utfordre hverandre til å leve etter en Bibelsk standard med pengene våre. Vi vil være et fellesskap som lever etter Guds Ord på alle livet områder. 90% av årets sommeroffer vil gå til vårt eget fellesskap slik at vi kan fortsette å arbeide for å se visjonen "Sammen i Kristus, familien og samfunnet" bli en virkelighet gjennom Kristkirken i Bergen. Vi vil bygge et solid fellesskap sammen slik at flest mulig mennesker finne evig liv i Jesus, slik at vi vil kan se solide og oppreiste familier som gjenspeiler Gud og slik at vi kan se et samfunn som forvandles ved at hver enkelt av oss representerer Kongen der vi er i hverdagen.
Du er herved utfordret på å bli med!
Sommeroffer 2015 starter på gudstjenesten søndag 7. juni og går ut måneden. Spør gjerne Gud sammen i familien om hvor mye hver enkelt av dere skal gi denne måneden. Ta med barna på prosjektet og la dem få gleden av å gi av sine egne midler.
Kollektene på gudstjenestene 7. og 14. juni vil gå til Sommeroffer 2015, i tillegg kan du gi ved å overføre penger til kontonr. 3624.51.66154 frem til 30. juni.
Vi vil minne om at Bibelen taler om flere typer givertjeneste. Sommeroffer 2015 er ment å være en hellig gave som du setter til side og gir i tillegg til den faste givertjenesten (noen kaller dette for tiende). Det er ikke ment å erstatte den faste gaven du setter til side hver måned og gir til en menighet eller organisasjon. Dette offeret er ment som et tillegg.